Akademia 3-Majowa 2021

Last Updated on

Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła.
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany! Niechaj żyje Król kochany! – głoszą słowa Poloneza Trzeciego Maja, piosenki powstałej już w 1791 roku.

Pierwsza niedziela maja to tradycyjnie dla całej melbourneńskiej Polonii dzień świętowania polskiego narodowego święta rocznicy Konstytucji 3 Maja. W tym roku była to 230. rocznica uchwalenia tego dokumentu. Ten rok jest szczególny – bo po roku przerwy spowodowanej pandemią mogliśmy znowu swiętować ten szczególny dzień.

Ta uroczystość tradycyjnie odbywa się w Sanktuarium Maryjnym w Essendon i rozpoczyna się Mszą Świętą za Ojczyznę. Za gościnę i odprawienie Mszy Świętej dziękuję Rektorowi Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon Ks. Wiesławowi Słowikowi OAM. Uroczystość uświetniły: sztandar Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Koła w Melbourne i Hufca Podhale Związku Harcerstwa Polskiego w Melbourne. W tym roku na uroczystości obecni byli amabasador RP w Canberze Pan Michał Kołodziejski oraz nowy Honorowy Konsul Generalny RP w Melbourne Pan Andrzej Soszyński z małżonką Urszulą. Serdecznie dziękuję za tegoroczny udział w uroczystościach przedstawicielom organizacji polonijnych: Prezesce Federacji Elżbiecie Dziedzic i zastępczyni Prezeski Teresie Koronczewskiej, Prezesowi SPK Bogdanowi Płatkowi, członkom Prezydium Federacji Romanowi Sawko, Davidowi Babuli i Grzegorzowi Machnackiemu. Dziękuję zespołowi Polonez z jego dyrektorem Barbarą Czech OAM, harcerkom, harcerzom i instruktorom Hufców Podhale oraz polskim szkołom sobotnim: Szkole im. Mikołaja Kopernika w St. Albans, Szkole im. Marii Konopnickiej w Essendon, Szkole im. Tadeusza Kościuszki w South Melbourne i Szkole im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville. Dziękuję koordynatorom, nauczycielom, choreografom, druhnom i druhom gromad oraz instruktorom harcerskim Hufców Harcerskich Podhale.

Scena pięknie udekorowana – tekst Konstytucji 3 Maja i ogromne godło Polski – biały orzeł na czerwonym tle na scenie – to motywy przewodnie dekoracji Akademii. Nagłośnienie i oświetlenie profesjonalne – dziękuję wszytkim, którzy pomagali – całej obsłudze technicznej.

Zespół Polonez

Koncert rozpoczął Polonez wykonując taniec krakowiak. Po czym na scenę wszedł Ks. Wiesław Słowik OAM – rektor Sanktuarium Maryjnego w Essendon – gospodarz imprezy, który powitał dostojnych gości i przybliżył nam historię Ośrodka w Essendon i Akademii z okazji 3 maja.

Ks. Wiesław Słowik OAM

Następnie poproszony zosał Ambasador RP w Australii Pan Michał Kołodziejski, który krótko przybliżył nam historię Świąt majowych: 1 maja – Święta Pracy, 2 maja – Dnia flagi polskiej oraz Dnia Polaków i Polonii na świecie oraz 3 maja – święta 230. rocznicy konstytucji 3-Majowej.

Następnie odczytał akt mianowania nowego Honorowego Konsula Generalnego RP w Melbourne przez Ministra Spraw Zagranicznych i zatwierdzenia go przez rząd w Australii – wręczył te dokumenty mianowania Panu Andrzejowi Soszyńskiemu. Pan Andrzej Soszyński mimo, że już swoją funkcję pełni od kilku miesięcy po raz pierwszy miał okazję być oficjalnie przedstawiony. Podziękował On Ambasadorowi i Ministrowi Spraw Zagranicznych za zaufanie i obiecał pełnić zaszczytną misję najlepiej jak potrafi.

Honorowy Konsul Generalny RP w Melbourne Andrzej Soszyński i Ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski

Na scenę następnie weszli uczniowie szkół polskich i wspólnie z licznie zgromadzoną publicznością odśpiewaliśmy Mazurek 3 maja przy akompaniamencie Pani Beaty Rawdanowicz.

Tegoroczną Akademię poprowadziła Klara Rawdanowicz – był to jej debiut – bardzo udany. Wprowadziła ona nas w nastrój Akademii i świąt majowych oraz poprosiła Alberta Rawdanowicza, który wyrecytował nam wiersz „Mała Ojczyzna”, który odzwierciedla patriotyzm uczniów naszych polskich szkół:

Moje miasto Melbourne – tu się urodziłem
Tu stawiałem pierwsze kroki, jak chodzić uczyłem
Tutaj w polskiej szkole wspólnie z kolegami
Uczę się i bawię wraz z mymi Paniami

Poznaję Ojczyznę daleką i bliską
Moje otoczenia, moje środowisko
Bo Mała Ojczyzna nasza wspólna sprawa
Ważna jest, jak w polskiej szkole – nauka i zabawa.

Następnie na scenie powitaliśmy Pana Romana Sawko – koordynatora szkół z ramienia Prezydium Federacji, który opowiedział nam o świętach majowych, o tym jak ważne jest przekazywanie języka młodym pokoleniom. Podziękował nauczycielom i rodzicom za ich trud i zaprosił na tegoroczną Akademię.

Następnym punktem programu był utwór Fryderyka Chopina „Grande Vallse Brilante” w wykonaniu Klary Rawdanowicz, po którym wystąpiła Szkoła im. Marii Konopnickiej w Essendon z programem o Janie Pawle II „Santo Subito – dlaczego Święty?” Był to bardzo ciekawy występ słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Haliny Puszkar – wieloletniej koordynatorki tej szkoły.

Szkoła im. Marii Konopnickiej w Essendon

Po tym programie wysłuchaliśmy tria smyczkowego Klary, Anieli i Alberta Rawdanowiczów w wiązance melodii góralskich. Wykonanie było super. Po tym wystepie uczniowie czterach szkół Federacji: Alex Krajewski, Philip Delport, Aniela i Emilka wyrecytowali wiersz „Konstytucja” nawiązujący do święta 3-Majowego.

Na scenę weszła Szkoła im. Mikołaja Kopernika w St Albans, która pod kierunkiem Dr. Piotra Kipki zaprezentowała program o Konstytucji 3-Majowej. Po nim uczennice tej szkoły Erica i Oliwia Golba zaśpiewały piosenkę „Jestem Polką i Polakiem” – refren śpiewali wszyscy uczniowie.

Szkoła im. Mikołaja Kopernika w St Albans

Jako ostatnie na scenie zameldowały się Hufce harcerskie Podhale, które zawojowały scenę śpiewem, ale również i tańcem – to był porywający występ na zakończenie którego Hufcowa Monika Furman i hufcowy Adam Paszkiewicz wręczyli Ambasadorowi RP M. Kołodziejskiemu odznaki z okazji 70-lecia Polskiego Harcerstwa w Australii.

Hufce harcerskie Podhale

Na zakończenie na scenie powitaliśmy Prezeskę Federacji Panią Elżbietę Dziedzic, która podziękowała wszystkim za przygotowanie Akademii. Następnie wraz z Prezesem Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii i Z-cą Prezesa Teresą Koronczewski wręczono dyplomy, medale i nagrody za Konkurs Strzeleckiego – ogłoszony z okazji 180-lecia zdobycia przez niego Góry Kościuszki. Laureaci z 4 szkół w Melbourne odebrali swoje nagrody osobiście lub poprzez przedstawicieli:

Monika Kokojenko, Dominic Nedza, Ania Styczeń, Anekka Rassmussen, Karol Styczeń, Damian Georgiou i Aniela Rawdanowicz za udział w konkursie plastycznym oraz Łukasz Wojton, Alex Krajewski, Philip Delport, Albert Rawdanowicz, Max Stankiewicz i Alicia Georgiou za udział w konkursie multimedialnym. Koordynatorzy szkół, z których uczniowie brali udział w konkursie otrzymali pamiątkowe medale. Zrobiliśmy też pamiątkowe zdjęcie z gośćmi imprezy. Uczniom z Sydney: Robertowi Kowalczykowi, Kindze Kozek, Klaudii Kozek i Tadeuszowi Kozek oraz Marzenie Mazurek i Jerzemu Ścisłowskiemu nagrody zostaną wysłane pocztą. Dziękujemy organizatorom i sponsorom za zorganizowanie konkursu i Pani Joannie Gołębiowskiej za koordynowanie konkursu.

Laureaci Konkursu Międzypokoleniowego „GÓRA KOŚCIUSZKI i jej odkrywca Sir Paweł Edmund Strzelecki”

Na zakończenie wszyscy powstali i odśpiewaliśmy hymn Polski, a potem spontanicznie piosenkę „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”.

Tak więc zakończyliśmy tegoroczną Akademię nadzieją, że spotkamy się w przyszłym roku na następnej Akademii, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Bożena Iwanowska