Konferencja szkół etnicznych | Relacja z wydarzenia

W sobotę 1 października 2022 odbyła się 17. Krajowa Konferencja Szkół Etnicznych zorganizowana w Storey Hall Uniwersytetu RMIT w Melbourne przez Community Languges Australia (CLA) – organizację reprezentującą wszystkie państwowe i terytorialne federacje i stowarzyszenia szkół językowych na poziomie krajowym. Konferencja odbyła się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Stefan Romaniw OAM, Dyrektor Wykonawczy CLA

Konferencja, odbywająca się pod hasłem „Imagining New Horizons. The roadmap forward in Languages education”, była okazją do spotkania się z dawno niewidzianymi znajomymi z innych szkół etnicznych, jak również w gronie nauczycieli polonijnych.

Szkolnictwo polonijne reprezentowali Bożena Iwanowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii, Roman Sawko – Koordynator Szkół Polskich przy wiktoriańskiej Federacji i Członek Community Languages Victoria (CLV), Małgorzata Wray z WA Polish School (Perth), Ewa Pawlak, Jolanta Pawlak i Piotr Kipka z Polskiej Szkoły im. M. Kopernika z St. Albans, Monika Krajewski, Edyta Nędza i Agata Sadler z Polskiej Szkoły im. T. Kościuszki z South Melbourne, Marlena Sowiński z Polskiej Szkoły im. M. Konopnickiej w Essedon, Magdalena Delport, Sylwia Michalska, Kornelia Mrukiewicz i Anna Polgar z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marszała Józefa Piłsudskiego w Rowville oraz Grażyna Walendzik i Anna Zielenkiewicz z Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Albion.

Polski stolik na poczęstunku (fot. FB fanpejdż Polish Saturday School, Rowville)

Konferencja rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego Australii i powitaniu 300 uczestników przez Dyrektora Wykonawczego CLA Stefana Romaniwowa OAM.

Następnie głos zabrali Hon Natalie Hutchins MP – wiktoriańska Minister ds. Edukacji i Spraw Kobiet, Deputy Leader of the Liberal Party Hon David Southwick MP, dr Monika Kończyk – Konsul Generalna RP w Sydney, Roman Sawko – członek CLV, Tassos Douvartizides – Przewodniczący AFESA – CLA.

Propozycje działań na rzecz CSV opracowane przez partie Liberałów i Nationals w sytuacji wygrania następnych wyborów

Wykład dla wszystkich uczestników pt. „Pushing the Boundaries: Rethinking Traditional Models and Teaching in CLS” wygłosiła dr Maria Gindidis – Senior Lecturer, Course Leader: Teacher Education.

Po części ogólnej, uczestnicy udali się na sal na wybrane warsztaty i prelekcje poświęcone m.in. procedurom dot. organizacji pracy w szkołach etnicznych, budowaniu odporności emocjonalnej, przywództwu w edukacji, nowoczesnym technologiom i ich zastosowaniu podczas zajęć w szkole etnicznej, podstawie programowej i jej dostostowaniu do wymogów szkół etnicznych oraz roli społeczności i kultury w kształtowaniu młodego pokolenia.

Podczas wspólnego lunchu uczestnicy mogli wymienić się powarsztatowymi refleksjami.

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja panelowa nt. wyzwań stojących przed szkolnictwem etnicznym, na które miały wpływ nie tylko pandemia koronawirusa i nauka zdalna, ale także rotacja kadry nauczającej i rezygnacja części uczniów z nauki w szkołach etnicznych.

/jt/ /md/ /bi/

Zdjęcie tytułowe: od lewej stoją Jolanta Pawlak, Małgorzata Wray, Magdalena Delport, Edyta Nędza, Ewa Pawlak, Monika Krajewski, Marlena Sowiński, Konsul Generalna RP w Sydney dr Monika Kończyk, NN, Grażyna Walendzik, Anna Zielenkiewicz, NN, Anna Polgar, Bożena Iwanowski, Sylwia Michalska. 17. Krajowa Konferencja Szkół Etnicznych, Melbourne 1.10.2022 (fot. FB fanpejdż Polish Saturday School, Rowville)