Szkolenia dla nauczycieli

Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, LOM Australia oraz Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii w maju i czerwcu 2021 organizują kolejny cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców ze szkół polonijnych oraz członków polskiej społeczności pracujących z dziećmi i młodzieżą. Szkolenia przeprowadzane są w formie webinariów.

Baner promujący webinaria
Baner promujący webinaria o bezpieczeństwie dzieci

W tym cyklu szkoleń uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących webinariach:

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Bezpieczeństwo i dobrostan dzieci w polonijnych placówkach oświatowych w Australii (eng. Protecting children. Mandatory reporting and other obligations), które poprowadzi Magdalena Delport – koordynatorka Szkoły Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville. Szkolenie ma zapoznać nauczycieli, rodziców i członków polskiej społeczności pracujących z dziećmi i młodzieżą z najnowszymi ustaleniami dotyczącymi dbania o bezpieczeństwo dzieci, podopiecznych i uczniów.

Webinarium o bezpieczeństwie dzieci

Zaplanowane są cztery webinaria w terminach: 13 maja, 18 maja, 27 maja i 1 czerwca.

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Ocenianie kształtujące dla nauczycieli polonijnych, które poprowadzą Danuta Sterna i Agnieszka Wenda – ekspertki z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z Warszawy. Fundacja CEO jest największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce, która od 27 lat organizuje różne tematycznie programy edukacyjne dla uczniów, prowadzi szkolenia dla kadry nauczającej oraz wspiera szkoły we wprowadzaniu aktywnych metod nauczania i oceniania kształtującego.

Celem webinariów jest pogłębienie wiedzy uczestników o strategiach oceniania kształtującego, zwłaszcza konstruowania celów lekcji i kryteriów sukcesu, udzielania informacji zwrotnej, budowania przestrzeni do uczenia się grupowego i samooceny uczniowskiej.

Pierwsze spotkanie odbyło się 19 maja. Druga część planowana jest na 16 czerwca.

Pierwsza część cyklu webinariów o ocenianiu kształtującym

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Inspirowane folklorem i Za co lubię zimę? to warszaty, które poprowadzi Lucyna Bzowska z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z Poznania. KLANZA to ogólnopolska organizacja pozarządowa, która uczy, wychowuje i animuje. Nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Organizuje szkolenia, warsztaty oraz kolonie i obozy. Prowadzi projekt Klanzobus, który odwiedza różne zakątki Polski i dostarcza ciekawe zajęcia dla lokalnych społeczności.

Celem webinariów jest pokazanie nauczycielom pomysłów na zajęcia warsztatowe, które mogą poprowadzić z uczniami przy omawianiu różnych zagadnień. Wykorzystanie technik manualnych pomoże uczniom rozwinąć wyobraźnię oraz zainteresowania artystyczne. Przybliży również piękno polskiego folkloru.

Spotkania z Lucyną Bzowską odbędą się 9  i 23 czerwca.

SPOTKANIA Z AUTOREM KSIĄŻKI

Spotkania z Piotrem Kordyaszem – autorem książki „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski” to specjalne webinaria poświęcone wyjątkowej dla Polaków osobie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cykl dwóch webinariów (jednego dla nauczycieli i katechetów, drugiego dla uczniów szkół polonijnych) ma przybliżyć postać Prymasa Tysiąclecia w roku jego beatyfikacji.

Piotr Kordyasz – mąż, ojciec szóstki dzieci. Absolwent KUL i UW, prawnik, pisarz. Biograf Prymasa Tysiąclecia. Autor m.in. książek: „Stefek” (książki o dzieciństwie Stefana Kard. Wyszyńskiego nagrodzonej statuetką FENIKS). „Lolek” (o wadowickich latach Karola Wojtyły) i „Św. Mikołaj z Miry”.

Webinarium dla nauczycieli i katechetów odbędzie się 2 czerwca. Spotkanie dla uczniów szkół polonijnych zaplanowane jest na lipiec.

Cykl webinariów organizowany jest dzięki dofinansowaniu z Department of Home Affairs rządu federalnego, Blum Foundation i Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii.

JT