Wieczór wspomnień i msza święta poświęcone śp. Marianowi Pawlikowi OAM

Last Updated on

W dniu 22 maja 2021 r. w Domu Polskim „Syrena” w Rowville odbył się wieczór wspomnień poświęcony śp. Marianowi Pawlikowi OAM, który zmarł 31 lipca 2020 r. Z powodu trwania lockdownu w Melbourne, w pożegnaniu śp. Mariana mogło wziąć udział wtenczas tylko dziesięć osób.

Wieczór wspomnień był zaplanowany na 13 lutego br., jednakże z powodu wprowadzenia kolejnego lockdownu, tym razem pięciodniowego, znów musiał zostać przesunięty na inny termin.

śp. Marian Pawlik OAM

Na uroczystość przybyło blisko 130 osób, w tym rodzina, znajomi i przyjaciele, współpracownicy, prezesi organizacji członkowskich Federacji oraz pracownicy Polskiego Biura Opieki. Mieliśmy też gości specjalnych: Ambasadora RP w Australii Michała Kołodziejskiego, Honorowego Konsula Generalnego RP w Melbourne Andrzeja Soszyńskiego, Federalnego Ministra Edukacji Alana Tudge’a, przedstawiciela Premiera Wiktorii Steve’a Dimopoulousa, parlamentarzystów Natalie Suleyman i Nicka Wakelinga (którzy wspólnie przewodniczą wiktoriańskiemu parlamentarnemu Kołu Przyjaciół Polski) oraz Bruce’a Atkinsona – przedstawiciela regionu wschodniego w Parlamencie.

Od lewej: Alan Tudge, Steve Dimopoulous, Elżbieta Dziedzic, Barbara Pawlik, Bruce Atkinson, Natalie Suleyman, Ambasador RP Michał Kołodziejski, Nick Wakeling
Rodzina śp. Mariana Pawlika wraz z parlamentarzystami

Z Sydney przyjechała Małgorzata Kwiatkowska – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej. Przybyli także przyjaciele ze Stowarzyszenia Polskich Żydów i ich Potomków, Bernard Korbman OAM i Izydor Marmur. Wymienić należy również przybyłych przedstawicieli duchowieństwa: Rektora Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (a jednocześnie przedstawiciela duchowieństwa w Prezydium Federacji) ks. Kamila Żyłczyńskiego SChr, Rektora Sanktuarium Maryjnego w Essendon ks. Wiesława Słowika SJ OAM i ks. dra Tadeusza Roztworowskiego SJ.

Wszystkich osób nie sposób wymienić. Wszystkich gości w imieniu rodziny i Federacji powitał Jerzy Wojtkowski, który był tego wieczoru mistrzem ceremonii czyli MC.

Jerzy Wojtkowski

Na początku został wyświetlony krótki film wspominający pracę i życie Prezesa Mariana Pawlika OAM.

Projekcja filmu

Po filmie, MC porosił o krótkie wspomnienia zaproszonych gości wg kolejności: Prezes Federacji Elżbieta Dziedzic, Ambasador RP Michał Kołodziejski, Minister Alan Tudge, Steve Dimopoulos, Natalie Suleyman, Nick Wakeling, Bruce Atkinson, Bernard Korbman OAM, Małgorzata Kwiatkowska, Sara Pawlik, Dominik Pawlik.

Elżbieta Dziedzic
Alan Tudge
Natalie Suleyman
Bruce Atkinson
Sara Pawlik
Małgorzata Kawiatkowska
Michał Kołodziejski, Ambasador RP
Steve Dimopoulos
Nick Wakeling
Bernard Korbman OAM
Dominik Pawlik

Każde wspomnienie zawierało oryginalne i z głębi serca płynące wspomnienia o Marianie Pawliku – piękne i bardzo osobiste słowa, których tutaj nie przytoczymy.

Po tych wspomnieniach nastąpiła ceremonia wręczenia jednego z najwyższych odznaczeń państwowych – Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, zwanego też Polonia Restituta, przyznanego pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Krzyż odebrali z rąk Ambasadora RP żona Barbara i najstarszy wnuk Queenie. Po prezentacji, Barbara Pawlik podziękowała za odznaczenie w imieniu własnym i rodziny.

Barbara Pawlik i Queenie Pawlik przed wręczeniem odznaczenia przez Ambasadora RP Michała Kołodziejskiego
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta

Pod koniec spotkania Barbara Pawlik podziękowała wszystkim zebranym za przybycie, wypowiedziane ciepłe słowa oraz za całe wsparcie otrzymane podczas trudnego czasu żałoby.

Barbara Pawlik

Na zakończenie części oficjalnej o swoich spotkaniach z Marianem opowiedział ks. Wiesław Słowik SJ OAM. Następnie zostały zapalone świeczki oraz została odmówiona modlitwa „Wieczny odpoczynek”.

ks. Wiesław Słowik SJ OAM
Podczas modlitwy za śp. Mariana Pawlika

Kolejnym punktem wieczoru była kolacja, a po niej kawa, herbata i deser. Był to również czas na rozmowy między uczestnikami spotkania.

Uczestnicy wieczoru wspomnień poświęconemu śp. Marianowi Pawlikowi
Uczestnicy wieczoru wspomnień poświęconemu śp. Marianowi Pawlikowi

Tego wieczoru rodzina śp. Mariana Pawlika otrzymała księgi kondolencyjne. Cały wieczór wspomnieniowy uwiecznił na zdjęciach Bogdan Płatek, a krótkie sprawozdanie do Radia SBS Polish przygotował redaktor Dariusz Buchowiecki.

Od lewej: redaktor Dariusz Buchowiecki, Konsul Honorowy RP w Melbourne Andrzej Soszyński z małżonką, Bernard Korbman OAM ze Stowarzyszenia Polskich Żydów i ich Potomków

W niedzielę 23 maja o godzinie 11-tej została odprawiona msza święta za śp. Mariana Pawlika, którą zamówiła Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii. Mszę świętą odprawił ks. Kamil Żyłczyński SChr. We wspólnej modlitwie, oprócz rodziny zmarłego, wzięli udział Ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski, Honorowy Konsul Generalny RP w Melbourne Andrzej Soszyński z małżonką, Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Małgorzata Kwiatkowska, Prezeska Federacji Elżbieta Dziedzic, Członkowie Prezydium Federacji, sztandar SPK Koła nr 3 i kombatanci z Prezesem SPK Bogdanem Płatkiem, harcerze i instruktorzy oraz inni działacze polonijni.

BI

Wszystkie załączone do artykułu fotografie są autorstwa Bogdana Płatka.