Otwarty nabór wniosków do programu Anders NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA otwiera nabór wniosków do programu stypendialnego dla Polonii im. Generała Władysława Andersa. To już siódma edycja programu, dzięki któremu ponad 4 tysiące studentów wywodzących się z Polonii z całego świata przyjechało do Polski na studia. NAWA oferuje najzdolniejszej młodzieży polonijnej comiesięczne stypendium oraz zwolnienie z opłat za kształcenie w uczelniach publicznych lub na językowym kursie przygotowawczym. Nabór do programu Anders II potrwa do 23 maja br., zaś na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie – do 11 lipca 2024 r.

„Program im. gen. Władysława Andersa daje szansę Polakom mieszkającym na całym świecie na bezpłatne studiowanie w Polsce. Dzięki niemu staramy się dotrzeć do maturzystów polskiego pochodzenia na wszystkich kontynentach, we wszystkich państwach świata, aby mogli poznać walory studiowania w Polsce, odbycia nieodpłatnego cyklu kształcenia na uczelniach publicznych. Wszystkich młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie, polski paszport, polskie obywatelstwo, czy też korzystają z Karty Polaka, zachęcamy, by kontynuowali swoją edukację na poziomie wyższym w polskich uczelniach, które stanowią gwarancję jakości i uznawalności dyplomu w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego” – powiedział dr Dawid Kostecki – Dyrektor NAWA.

Na realizację tegorocznych naborów NAWA zaplanowała blisko 32 mln złotych, spośród których blisko 28 mln złotych to środki przeznaczone na realizację stypendiów w ramach naboru na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie.

Oprócz wprowadzonej od roku akademickiego 2023/24 jednolitej stawki stypendialnej w wysokości 1800 zł miesięcznie (przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim), nowością dla tegorocznych wnioskodawców jest wprowadzenie jednorazowego ryczałtu na koszty podróży międzynarodowej w związku z przyjazdem do Polski na studia lub kurs przygotowawczy poprzedzający studia.

Od początku realizacji programu ponad 4000 młodych osób polskiego pochodzenia podjęło studia w Polsce ze stypendium Anders NAWA. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Białorusi, Ukrainy, Litwy, Kazachstanu oraz Czech. Od 2021 roku, dzięki rozszerzeniu grupy uprawnionych wnioskodawców o osoby mające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, sukcesywnie zwiększa się udział obywateli państw Europy Zachodniej oraz obu Ameryk. Stypendyści najczęściej podejmują studia w następujących uczelniach publicznych: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Warszawski.

Do najbardziej popularnych kierunków studiów należą informatyka, zarządzanie, ekonomia, biznes, finanse i rachunkowość, logistyka, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, psychologia, marketing, turystyka, chemia, prawo, architektura oraz biotechnologia.

Realizowany od 2018 roku program im. gen. Andersa umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia pełen cykl kształcenia na poziomie studiów I stopnia oraz II stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich. Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych).

Więcej o programie Anders NAWA można znaleźć na stronie: www.nawa.gov.pl.

Źródło: informacja prasowa/Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Zdjęcie tytułowe: baner promujący akcję