Wizyta przedstawicieli szkol. wyższego w Australii i NZ

W marcu 2024 Australię i Nową Zelandię odwiedziła delegacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Podsekretarz Stanu w MNiSW prof. Andrzej Szeptycki i Przemysław Skrodzki – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiE. Goście z Polski przybyli do Australii, aby rozmawiać o znaczeniu i rozwoju szkolnictwa wyższego oraz rozwijać współpracę akademicką między Polską a Australią.

Kalendarz spotkań rozpoczęła konferencja Asia-Pacific Association for International Education (APAIE), odbywająca się w dniach 4–8 marca 2024 w Perth, na którą przybyła również kilkudziesięcioosobowa grupa przedstawicieli 12 polskich uczelni i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

APAIE to najważniejsze w regionie Azji i Pacyfiku spotkanie poświęcone umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego. Doroczna konferencja gromadzi przedstawicieli środowiska akademickiego z całego świata. Spotkaniu towarzyszą międzynarodowe targi edukacyjne prezentujące systemy szkolnictwa wyższego z kilkudziesięciu krajów.

Członkowie polskiej delegacji (MNiSW, NAWA, uczelnie) biorący udział w konferencji APAIE. Pierwszy z lewej Konsul Honorowy RP w Perth, Paul Bitdorf (fot. FB Reseach in Poland, FB Polish Embassy in Australia)

Polskie stoisko, promujące kampanie Ready, Study, Go! Poland i Research in Poland, cieszyło się dużym zainteresowaniem, a przedstawiciele uczelni odbyli szereg owocnych rozmów z reprezentantami innych ośrodków akademickich. Podczas konferencji i oficjalnego otwarcia polskiego stoiska obecny był Konsul Honorowy RP w Perth, Paul Bitdorf.

Dowiedz się więcej o polskich uczelniach goszczączych w Australii:

Ważnym elementem wizyty na antypodach i w Nowej Zelandii były spotkania na uczelniach wyższych, służące rozwojowi współpracy sektora akademickiego Polski i Australii. W spotkaniach odbywających się w Perth, Canberze, Melbourne i Wellington delegacji ministerialnej i akademickiej towarzyszyli przedstawiciele Polonii i stanowych organizacji polonijnych oraz polski korpus dyplomatyczny i konsularny.

Spotkanie na uniwersytecie RMIT w Melbourne, 8 marca 2024 (fot. FB Polish Embassy in Australia)
Spotkanie na Monash University, 12 marca 2024 (fot. FB NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)
Spotkanie na Melbourne University, 13 marca 2024 (fot. FB NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Podczas spotkań informacyjnych z lokalnymi społecznościami polonijnymi m.in. analizowano wyzwania, przed którymi stoi nauczanie języka polskiego wśród młodszej generacji Australijczyków polskiego pochodzenia.

Spotkanie z działaczami organizacji polonijnych i szkół polskich zorganizowane przez wiktoriańską federację. Od lewej: dr Sylwia Greda-Bogusz OAM, Mirosław Kowalczyk, ambasador dr hab. Maciej Chmieliński, Marcin Kawałowski, dr Andrzej Kozłowski, Teresa Koronczewski, Małgorzata Jagas-Chmielińska, Monica Szmyd, Bożena Iwanowski, Justyna Podolska, Magdalena Delport, Grażyna Walendzik, Edyta Szmyd, Przemyslaw Skrodzki, Anna Zieleniewicz, Jolanta Styczeń, wiceminister ds. szkolnictwa wyższego prof. Andrzej Szeptycki, konsul Andrzej Soszyński, Marzena Wroniszewska. Siedziba FPOwW w Mount Waverley (VIC), 6 marca 2024 (fot. Bogdan Płatek/archiwum FPOwW)
Spotkanie „Studia w Polsce – spotkania z NAWA” zorganizowane przez Polonia WA Inc. Polski Ośrodek Duszpasterski w Maylands (WA), 7 marca 2024 (fot. Polonia WA Inc.)
Spotkanie NAWA z przedstawicielami Australian National University, Australian Catholic University, Polish Investment and Trade Agency i Polish Australian Business Forum. Ambasada RP w Canberze (ACT), 11 marca 2024 (fot. dr Kostiantyn Mazur, UAM / FB NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

Oprócz wspomnianych wyżej spotkań, warto wspomnieć o rozmowach z posłami w Parlamencie Wiktoriańskim (6 marca) oraz wykładach prof. Szeptyckiego nt. Polski i Rosji w kontekście wojny na Ukrainie na uniwersytecie RMIT (7 marca) i Uniwersytecie Wiktorii w Wellington.

Spotkanie w posłami rządu wiktoriańskiego. Parlament Wiktoriański w Melbourne, 6 marca 2024 (z archiwum FPOwW)
Wykład prof. Szeptyckiego na uniwersytecie RMIT w Melbourne, 7 marca 2024 (fot. FB Australian Institute of Polish Affairs)
Wykład prof. Szeptyckiego w Wellington (fot. www.gov.pl/web/nowazelandia)

Red. Dariusz Buchowiecki i wiceminister Szeptycki rozmawiają o znaczeniu współpracy akademickiej w rozwoju relacji międzynarodowych i o tym, dlaczego warto studiować w Polsce. Wysłuchaj rozmowy na antenie Radia SBS Polish.

NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to instytucja powstała w 2017 roku. Jej celem jest organizowanie i finansowanie programów stypendialnych na polskich uczelniach wyższych (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie), a także umożliwienie osobom wykształconym poza granicami Polski udziału w programach badawczych i grantowych w Polsce.

Współpraca NAW-y z Australią sukcesywnie się rozwija. Z prowadzonych przez jednostkę programów skorzystało już kilkadziesiąt osób: Bekker NAWA (32 polskich naukowców), Polskie Powroty NAWA (1 osoba), Ulam NAWA (3 osoby), Profesura NAWA (1 osoba). W ramach realizowanego w latach 2019–2023 programu PROM NAWA w międzynarodowej wymianie stypendialnej uczestniczyło 12 uczelni współpracujących z Australią, a 4 uczelnie prowadziły wymianę stypendialną z Nową Zelandią. Polskie uczelnie współpracują także z Australią w programie Partnerstw Strategicznych NAWA, w którym dotychczas wzięło udział 7 partnerów z Australii. Obecnie insytytucja pracuje nad rozwojem programów stypendialnych dla studentów.

> Odwiedź stronę internetową Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
> Dowiedz się więcej o programach stypendialnych dla studentów zagranicznych.
> Zapoznaj sięz ulotką cz. 1 i cz. 2

Justyna Tarnowska

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wizyta-delegacji-mnisw-w-australii-i-nowej-zelandii, https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/juz-wkrotce-widzimy-sie-w-australii, https://study.gov.pl/pl, https://www.gov.pl/web/nowazelandia/delegacja-mnisw-w-nowej-zelandii?fbclid
Zdjęcie tytułowe: Spotkanie w posłami rządu wiktoriańskiego. Od lewej: Marcin Kawałowski (I Radca Ambasady RP w Canberze), Elżbieta Dziedzic (prezes FPOwW), Andrzej Soszyński (Honorowy Konsul Generalny RP w Melbourne), Hon. David Southwick MP (Shadow Minister for Major Projects), prof. Andrzej Szeptycki (Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. współpracy międzynarodowej), Hon. Natalie Suleyman MP (Minister for Veterans/Small Business/Youth), dr hab. Maciej Chmieliński (Ambasador RP w Australii), Przemyslaw Skrodzki (Departament Współpracy Międzynarodowej). Parlament Wiktoriański w Melbourne, 6 marca 2024 (z archiwum FPOwW)