Konkurs plastyczny „Polskie tradycje świąteczne”

Konsulat Generalny RP w Sydney zaprasza polonijne dzieci i młodzież w wieku 5–15 lat, zamieszkałych na terenie Australii, do udziału w konkursie plastycznym „Polskie tradycje świąteczne”.

Celami konkursu są: kultywowanie polskości; kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do kraju, z którego wywodzą się ich korzenie; zachęcanie dzieci i młodzieży do szukania inspiracji i wyrażenia jej w twórczej formie; pogłębianie wiedzy na temat Polski na podstawie własnych doświadczeń lub przy wykorzystaniu innych źródeł; oraz kształcenie wrażliwości młodego pokolenia Polonii australijskiej.

Baner informacyjny (źródło: strona konsultatu)

Karty zgłoszeniowe i prace konkursowe należy przesyłać na adres konsulatu (10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025) do 24 grudnia 2023 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej konsulatu.

Źródło: FB Konsulat Generalny RP w Sydney
Zdjęcie tytułowe:
 Couleur z Pixabay