56. Konkurs Stypendialny

Last Updated on

Stowarzyszenie Profesjonalistów Polskich w Australii ogłasza 56. Konkurs Stypendialny dla uczniów polskiego pochodzenia ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów wyższych i podyplomowych. Nagrody przyznawane są za szczególne wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2019.

Serdecznie zapraszamy młodzież do udziału w tegorocznym konkursie. Prosimy także o przekazanie informacji o konkursie uczniom szkół ponadgimnazjalnym i studentom, którzy potencjalnie mogliby być zainteresowani wzięciem udziału w konkursie.

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii (Association of Polish Professionals in Australia) zostało założone w Melbourne w 1951 r. przez grupę polskich inżynierów imigrantów. W 1979 r. pierwotna nazwa, Koło Techników Polskich, została zmieniona na Stowarzyszenie Techników i Profesjonalistów Polskich. Obecna nawa, która rozszerzała członkostwo na wszystkie grupy zawodowe, została zarejestrowana przez Consumer Affairs Victoria 13 sierpnia 2009 r.

Celem istnienia Stowarzyszenia jest działalność towarzysko-rozrywkowa, edukacyjna i stypendialna:

  • Działalność towarzysko-rozrywkowa to m.in. organizowanie imprez typu: „Andrzejki”, „Opłatek”, „Jajko” oraz innych, np.: pikników, wycieczek, zabaw tanecznych i sportowych itp.
  • Działalność edukacyjna to m.in. organizowanie pogadanek, prelekcji, spotkań i dyskusji na różne interesujące tematy z własnymi lub zaproszonymi mówcami.
  • Organizowanie corocznego konkursu stypendialnego i rozdawanie stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia.