Webinarium dla dzieci o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim

Last Updated on

W sobotnie popołudnie 18 września odbyło się spotkanie online dla uczniów i nauczycieli szkół polskich. Tematem spotkania była osoba bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. O Prymasie Tysiąclecia opowiadał Piotr Kordyasz, autor książki „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski”.

Okładka książki

Książka „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski” to zapis wspomnień kardynała Wyszyńskiego o rodzinnym domu, które autor książki opisał w oparciu o rozmowy z Marią Okońską, wieloletnią współpracowniczką Instytutu Prymasowskiego. Książka składa się z opowiadań, które nie tylko przedstawiają wydarzenia z dzieciństwa przyszłego Prymasa Polski, ale także ukazują oddziaływanie domu rodzinnego na kształtowanie się cech charakteru i wartości, które były ważne w Jego całym życiu. 

Podczas webinarium dowiedzieliśmy się jakim chłopcem był Stefek. Pomimo tego, że czasami psocił, miał bardzo dobre serce i często pomagał innym ludziom. Rodzice Stefka przekazali mu i jego rodzeństwu umiłowanie do ludzi, ojczyzny i Matki Bożej. I chociaż czasy, w których dane było mu żyć były wyjątkowo trudne, wartości wyniesione z domu rodzinnego pozwoliły mu być dobrym człowiekiem, przyjacielem ludzi i obrońcą wiary. A także, zostać ogłoszonym błogosławionym.

Uczestnicy spotkania

W ostatniej części spotkania, dzieci miały możliwość zadawania pytań autorowi książki. Zapytano m.in. o to jak długo trwało pisanie książki, skąd autor wiedział o tych wszystkich historiach, co trzeba zrobić aby być takim jak Stefek, a także jaka będzie następna książka.

Uczestnicy spotkania

Piotr Kordyasz – absolwent KUL, publicysta, autor książek dla dzieci i młodzieży m.in.: „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”, „Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły”, „Św. Mikołaj z Miry”. Należy do Ruchu Apostolskiego Rodzina Rodzin współzałożonego przez kardynała Wyszyńskiego w 1952 r.

Webinarium zostało zorganizowane przez Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Lokalny Ośrodek Metodyczny Australia i Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków otrzymanych z Department of Home Affair Rządu Stanowego, Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii i Blum Foundation.

JT