Konkurs o Kardynale Wyszyńskim dla uczniów i seniorów

Last Updated on

Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii oraz Polskie Biuro Opieki PolCare serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia – Największa miłość to Polska”.

Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół polonijnych działających w Australii oraz seniorów (wiek 60+) polskiego pochodzenia mieszkających w Wiktorii.

Prace można nadsyłać w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej i multimedialnej.

Termin nadsyłania prac to 30 września 2021 r.

Regulamin konkursu:

Zdjęcie z miniatury: fot. prymaswyszynski.pl/galeria/