Spotkanie o kardynale Stefanie Wyszyńskim

Last Updated on

W ramach cyklu webinariów dla nauczycieli szkół polonijnych odbyło się kolejne wyjątkowe webinarium. Tym razem spotkaliśmy się z Piotrem Kordyaszem, autorem książki „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”.

Uczestnicy webinarium, które odbyło się 2 czerwca

Spotkanie miało na celu rozwinąć wiedzę nauczycieli nt. Prymasa Tysiąclecia i przygotować ich do przeprowadzenia tematycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Było to pierwsze z dwóch webinariów. Drugie webinarium, dla uczniów szkół polonijnych, odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia.

Książki „Stefek” i „Lolek”

Książka „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski” to zapis wspomnień kardynała Wyszyńskiego o rodzinnym domu, które autor książki opisał w oparciu o rozmowy z Marią Okońską, wieloletnią współpracowniczką Instytutu Prymasowskiego. Książka składa się z opowiadań, które nie tylko przedstawiają wydarzenia z dzieciństwa przyszłego Prymasa Polski, ale także ukazują oddziaływanie domu rodzinnego na kształtowanie się cech charakteru i wartości, które były ważne w Jego całym życiu. Prostota, skromność, szacunek do drugiego człowieka, głębokie ukochanie Ojczyzny, Kościoła i Matki Bożej – to cechy, które wyróżniały kardynała Wyszyńskiego i sprawiły, że stał się wyjątkową osobą dla wielu Polaków w trudnych czasach komunizmu.

Podczas webinarium, Piotr Kordyasz opowiedział o drodze Stefana Wyszyńskiego, od bycia biskupem lubelskim, poprzez zostanie Prymasem Polskim, bycie prześladowanym przez Urząd Bezpieczeństwa, po obecność na konklawe, podczas którego Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przez tą całą drogę Prymasowi Polski towarzyszyła Matka Boża, której zawierzył siebie i naród Polski.

Ikona Matki Bożej Częstochowskiej (źródło: Flickr)

„Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję” to streszczenie proroctwa, które umierający prymas Hlond pozostawił po sobie. Stało się ono mottem posługi nie tylko jego następcy, kardynała Wyszyńskiego, ale także kardynała Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Beatyfikacja Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego zaplanowana jest na 12 września 2021 r.

Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński
(Portret Stefana Wyszyńskiego z Auli KUL)

Modlitwa o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

Obejrzyj nagranie z webinarium:

Piotr Kordyasz – absolwent KUL, publicysta, autor książek dla dzieci i młodzieży m.in.: „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”, „Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły”, „Św. Mikołaj z Miry”. Należy do Ruchu Apostolskiego Rodzina Rodzin współzałożonego przez kardynała Wyszyńskiego w 1952 r.

Webinarium zostało zorganizowane przez Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Lokalny Ośrodek Metodyczny Australia i Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków otrzymanych z Department of Home Affair Rządu Stanowego, Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii i Blum Foundation.

JT