Jubileusz 30-lecia Klubu Seniora w Reservoir – przemówienie Prezeski Klubu

Last Updated on

Przemówienie Haliny Graff, Prezes Klubu Seniora w Reservoir, podczas imprezy jubileuszowej 30-lecia Klubu, która odbyła się w Polskim Klubie w Albion w dniu 26 maja 2021 r.

Halina Graff z nagrodą dla Klubu od Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii

Witam wszystkich serdecznie na 30-tym Jubileuszu Polskiego Klubu Seniora w Reservoir. Witam:

 • zarząd i członków Klubu Seniora w Reservoir,
 • ks. Wiesława Słowika – Rektora Sanktuarium Maryjnego w Essendon,
 • p. Elżbietę Dziedzic – Prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii,
 • p. Elżbietę Drozd – Dyrektor Naczelną Australijsko-Wielokulturowego Biura Usług Społecznych w Maidstone,
 • p. Bożenę Iwanowski – Dyrektor Polskiego Biura Opieki Społecznej Polcare i Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii,
 • p. Stanisławę Biały – koordynatora uroczystości społecznych w Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii,
 • p. Edwarda Biały – członka Prezydium Polcare.
Goście specjalni z Prezeską Klubu Seniora w Reservoir
Goście specjalni z Prezeską Klubu Seniora w Reservoir

Serdecznie witam Prezesów Klubów Seniora i osoby towarzyszące:

 • p. Monikę Hołdę i p. Krystynę Klepacz z Rowville,
 • p. Teresę Koronczewski z Doncaster,
 • p. Teodora Gazdowicza, p. Wandę Lisowską i p. Stellę Pawczyński z St. Albans,
 • p. Jerzego Wołosza, p. Honoratę Ługowską, p. Jerzego Wróbla z Albion.
Reprezentacje Klubów Seniora i organizacji polonijnych
Reprezentacje Klubów Seniora i organizacji polonijnych

Serdecznie witam pracowników Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskiego Biura Pomocy Społecznej Polcare.

Zespół Polskiego Biura Opieki Społecznej Polcare i Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii

Witam:

 • p. Zygmunta Bielińskiego – Prezesa Stowarzyszenia Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne,
 • p. Jana Kutypę – Prezesa Domu Polskiego w Albion,
 • p. Ryszarda Srebrne Echo, który wprowadzi nas w przyjemny nastrój grając nasze ulubione melodie.
  Serdecznie witam:
 • p. Elinę Nowak i p. Ewę Figiel z Australijsko-Wielokulturowego Biura Usług Społecznych w Maidstone.
Pan Ryszard ze Srebrnego Echa

Plany założenia Polskiego Klubu Seniora dla Polaków zamieszkujących północno-wschodnie dzielnice Melbourne powstały w 1989 r., a zrealizowała je pani Jolanta Politowska, która pracowała w Migrant Resource Centre. Pierwsze spotkanie polskiej grupy seniorów odbyło się 20 października 1990 r. w Ośrodku Emigranta w Reservoir. Obecnych było około 18 osób.

W pracy i rozwoju klubu pomagała p. Elżbieta Drozd, a p. Tadeusz Kuriata z Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii udzielał cennych informacji o usługach dla osób starszych, a także w innych ważnych sprawach jak np. Statut Klubu. Pod koniec 1991 r. było już nas ponad 40 członków. Po trzech miesiącach p. Jolanta Politowska odeszła, a stanowisko Prezesa objęła Anna Sidor-Gobaira. W 1993 r. zaprzyjaźniliśmy się z klubem seniora „Złota Jesień” z Morwell, którego prezesem była p. Regina Kukła. Byliśmy młodsi i nawet jazda pociągiem ok. 3 godziny w jedną stronę nie męczyła nas. Byliśmy szczęśliwi, że nawiązywaliśmy nowe przyjaźnie. Urządzaliśmy częste wycieczki na grzyby lub jagody, do Healesville czy Morwell. Big Berry Farm – 75km – koszty autobusu $260.

Klub Seniora w Reservoir
Klub Seniora w Reservoir
Klub Seniora w Reservoir
Klub Seniora w Reservoir

Uczestniczyliśmy w spotkaniach Polskich Klubów Seniora w Albion, Rowville czy Geelong.

Stasia Miłosińska przez wiele lat była sekretarzem klubu, aż do lipca 2018 r., kiedy od nas odeszła. Adam Drohomirecki przez wiele lat był naszym skarbnikiem aż do 2014 r.

Od 2007 r. pełnię funkcję Prezesa Klubu. Spotykamy się w drugi poniedziałek miesiąca w Reservoir Community and Learning Centre od godz. 12 – 16-tej. Obecnie mamy 48 członków. Uroczyście obchodzimy Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Ojca i Boże Narodzenie.

Pyszne posiłki przygotowują nam Helena i Marian Guzowscy, ale do pomocy mają inne chętne osoby. Wcześniej przez wiele lat kuchnią zarządzali Hela Tomaszczuk z mężem Karolem Papugą.

Po lunchu wymieniamy się informacjami, poradami, nowinkami. Czytamy wiersze, biuletyny i materiały o zdrowiu. Gramy w bingo, zawsze możemy liczyć na Danusię Włodarczyk i jej cudownie opowiadane dowcipy.

Bierzemy udział w Pikniku Seniora i Zjeździe Seniorów, które są organizowane przez Federację Polskich Organizacji w Wiktorii. Nasze członkinie p. Krystyna Wiśniewska i śp. Anna Sidor Gobaira, były wielokrotnie nagradzane w Konkursie Poezji Seniorów.

Po rocznej przerwie ze względu na COVID-19, w lutym 2021 r. ponownie spotkaliśmy się. Zmieniono nam godziny rozpoczęcia i czas trwania naszego spotkania na 3 godziny i ograniczono liczbę członków do 22.

Halina Graff odbiera czek na $500 od Elżbiety Drozd, Dyrektor Naczelnej Australijsko-Wielokulturowego Biura Usług Społecznych w Maidstone

Członkowie przyjeżdzają do Reservoir – gdzie podlegamy pod City of Darebin, a także z sąsiednich dzielnic.

W skład obecnego zarządu wchodzą Marian Guzowski – Wiceprezes, Danuta Zięba – Sekretarz, Henryk Kustosik – skarbnik, i członkowie Maria Jażdzewski, Helena Guzowska, Stasia Dąbal, Julia i Jerzy Perkowscy, Danusia Włodarczyk.

Bardzo dziękuję całemu Zarządowi na pomoc i zrozumienie. Wszyscy dziękujemy Marianowi Guzowskiemu za wypożyczenie autobusu i jazdę, przez to możemy zaoszczędzić spore sumy pieniędzy. Bardzo dziękuję wszystkim członkom naszego klubu za to, że przychodzicie, bo bez was nie byłoby dzisiejszej uroczystości. Życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, radości i opieki Matki Bożej na każdy dzień.

Dziękujemy City of Darebin, że udostępniają nam swoje pomieszczenia i za opiekę.

Dziękujemy wszystkim organizacjom, które z nami współpracują.

Chciałabym podziękować p. Ewie Kiżewski i p. Janinie Dytman za pomoc.

Życzę wszystkim członkom klubu St. Albans z p. Teodorem Gazdowiczem dużo zdrowia i spełnienia marzeń z okazji 30-lecia Klubu.

Wszystkim życzę przyjemnego popołudnia.

Dziękuję!

Tort jubileuszowy