Webinaria dla nauczycieli szkół polonijnych

Last Updated on

We wrześniu i październiku nauczyciele szkół polonijnych wzięli udział w cyklu webinarów zorganizowanych pod wspólnym tytułem „Szkoła polonijna w Australii w obliczu pandemii Covid-19”. Wirtualna forma doskonalenia zawodowego nauczycieli zastąpiła, w tym roku wyjątkowo, konferencję metodyczną corocznie organizowaną przez Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Polskie Twarzystwo Edukacyjne w Wiktorii oraz Lokalny Ośrodek Metodyczny Australia.

W webinariach wzięli udział nauczyciele szkół polonijnych z Melbourne, Sydney i Perth. Pośród gości specjalnych warto wymienić Pani Konsul Generalną dr Monikę Kończyk oraz Przewodniczącą Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej Elżbietę Cesarski.

Uczestnicy jednego z webinariów

Tematy webinarów dotyczyły kwestii najbardziej newralgicznych w nauczaniu zdalnym, w tym m.in.: jak radzić sobie z motywacją, jak wybierać materiały i zasoby internetowe w nauczaniu zdalnym. Podczas webinarów była też przestrzeń na wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Baner promujący wydarzenie

Webinarium „Problemy związane z nauczaniem zdalnym” – prowadzenie Monika Krajewski.

Fragment prezentacji M. Krajewski
Fragment prezentacji M. Krajewski
Fragment prezentacji M. Krajewski
Fragment prezentacji M. Krajewski

Webinarium „Jak pomóc rodzinom, które nie radzą sobie z sytuacją pandemiczną?” – prowadzenie Bożena Iwanowski.

Fragment prezentacji B. Iwanowski

Webinarium „Jakie dostępne materiały najlepiej zostały wykorzystane w nauczaniu zdalnym?” – prowadzenie Magdalena Delport.

Fragment prezentacji M. Delport
Fragment prezentacji M. Delport

Webinarium „Bezpieczeństwo dzieci – najważniejsze sprawy” – prowadzenie Roman Sawko.


Fragment prezentacji R. Sawko
Fragment prezentacji R. Sawko

Materiały i linki udostępnione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Wydarzenia zostały sfinansowane ze środków Konsulatu Generalnego RP w Sydney, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.