Życzenia dla Wolontariuszy

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.

Jan Paweł II

Dla wszystkich WOLONTARIUSZY za dobre serce, gotowość, oddanie, chęć i wolę służenia innym z okazji Waszego Święta – Tygodnia Wolontariusza w Australii, życzą Zarząd i Dyrekcja Polskiego Biura Opieki „PolCare”.