Działamy!

W kwietniu Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii (PCCV) i Polskie Biuro Opieki Społecznej (POLCARE) stanęły przed wielkim wyzwaniem. Obecna sytuacja jest dużym utrudnieniem nie tylko dla młodych ludzi oraz tych znajdujących się w średnim wieku, ale przede wszystkim stanowi problem dla części seniorów. Nasi seniorzy uczęszczający do SSG musieli zostać w domach. Tymczasowo zostały zawieszone grupy zaplanowanych zajęć dziennych w programie CHSP SSG. Naszym priorytetem było zapewnienie podopiecznym bezpieczeństwa oraz tego, aby jak najmniej odczuli zmiany, które byliśmy zmuszeni wprowadzić.

Na początku kwietnia zespół pracowników Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii oraz Polskiego Biura Opieki Społecznej POLCARE przygotował nasz kwartalny „Biuletyn”, w którym nasi podopieczni i ich rodziny mogli znaleźć informacje o wydarzeniach z ostatnich 3 miesięcy. Parę dni później pojawił się specjalny dodatek do biuletynu zawierający pomysły na aktywności fizyczne i umysłowe, które można wykorzystać w czasie wolnym oraz ciekawostki o Świętach Wielkanocnych.

Wraz z Biuletynem i specjalnym dodatkiem zostały dostarczone ŚWIĄTECZNE PACZKI DLA SENIORÓW. W paczce znalazły się z polskie produkty, tradycyjna babka i żytni chleb. Była to również okazja, żeby wesprzeć polsko-australijskie firmy.

Otrzymaliśmy liczne podziękowania od naszych podopiecznych:

„Dziękuję bardzo za piękny upominek świąteczny.”

„Serdeczne dzięki za miłe niespodzianki.”

Po zawieszeniu spotkań w Ośrodkach Zajęć Dziennych SSG zaproponowaliśmy seniorom nieposiadającym pakietu HCP indywidualne spotkania w domach. Nasi pracownicy odwiedzają podopiecznych, robią zakupy oraz pomagają w domowych czynnościach. Ważnym aspektem odwiedzin był fakt wspólnego spędzenia czasu, w szczególności zaraz na początku izolacji.

W kwietniu 2020 został ogłoszony konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną. Ogromnie ucieszył nas fakt, że w tym trudnym czasie tradycja nadal pozostaje żywa. Wszystkie prace były kolorowe, piękne i bardzo pomysłowe. Na najpiękniejszą pisankę głosowali internauci poprzez polubienie poszczególnych prac na fanpage’ach PCCV i POLCARE na Facebooku.

Polskie Biuro Opieki na bieżąco monitoruje najnowsze zalecenia dotyczące pandemii coronavirusa Covid-19 i informuje podopiecznych i ich rodziny korzystując z dostępnych środków przekazu jak Facebook, Portal Polonii, strony internetowe PCCV i POLCARE oraz wysyłając informacje w formie listownej. Udostępniane przez instytucje rządowe informacje na temat sytuacji związanej z koronawirusem przekazywane są naszym podopiecznym zarówno w języku angielskim, jak również polskim.

Joanna Gołębiowska