PROGRAMY POMOCOWE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” NA ROK 2020

Last Updated on

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczęło nabór wniosków na rok 2020. Swoje działania realizować będzie w ramach siedmiu obszarów tematycznych:

▪️ Wspieranie działalności organizacji polonijnych – obejmuje dofinansowanie utrzymania biur, opłat administracyjnych, bieżących remontów, przedsięwzięć w zakresie bieżącej działalności statutowej (programowej), sport polonijny, staże i szkolenia zawodowe

▪️ Oświata – utrzymanie punktów nauczania, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia dla nauczycieli, szkolenia i kursy metodyczne, konkursy, stypendia, pobyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie, wycieczki tematyczne, teatrzyki, zespoły dziecięce

▪️ Młodzież – harcerstwo, zloty i konferencje młodzieżowe

▪️ Kultura – koncerty, wystawy, festiwale, dni kultury polskiej, konferencje tematyczne, publikacje książkowe, przedstawienia teatralne, działalność zespołów folklorystycznych

▪️ Media polonijne – gazety, portale, audycje radiowe i telewizyjne, szkolenia, modernizacja redakcji

▪️ Pomoc charytatywna – pomoc medyczna, zapomogi, stypendia socjalne

▪️ Inwestycje – remonty i budowy szkół oraz domów polskich

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” serdecznie zaprasza do współpracy i składania wniosków.

Niezbędne informacje i formularze wniosków można znaleźć na portalu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”:
http://wspolnotapolska.org.pl/stowarzyszenie/pomoc/index.php

Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie telewizji polonijnej w roku 2020 zamieszczamy poniżej wzór wniosku: