Lipcowe wieści z programu National Disability Insurance Scheme

Last Updated on

W lipcu zorganizowano dwie grupowe wycieczki dla osób niepełnosprawnych w ramach programu NDIS (National Disability Insurance Scheme).

Pierwsza lipcowa wycieczka odbyła się do Melbourne Muzeum – kino IMAX. Nasi uczestnicy obejrzyli film w 3D pod tytułem „Superpower Dogs”.
Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzać jednego z najstarszych marketów w Melbourne – Queen Victoria Market oraz skosztować dań pochodzących z różnych stron świata.

Kolejna wycieczka odbyła się do MCG (Melbourne Cricket Ground) na mecz australijskiego footballu – meczu pomiędzy Richmond i Port Adelaide. Uczestnicy mieli okazję skosztować typowo australijskich dań tak jak np. „meat pies”.

Podczas przerwy wakacyjnej zorganizowano również program pod tytułem „Get Together – School Holiday Program”. Program był oparty na trzech kluczowych modułach szkoleniowych:
• Zdrowie i dobre samopoczucie,
• Umiejętności niezależnego życia,
• Umiejętności podróżowania.
Podczas wycieczek do Phillip Island i do kina wszyscy uczestnicy programu byli bardzo zaangażowani w praktycznym zastosowaniu umiejętności nabytych podczas zajęć wakacyjnych.

O programie NDIS

Polskie Biuro Opieki PolCare jest zarejestrowanym dostawcą NDIS – The National Disability Insurance Scheme, rządowego programu,
który dostarcza Australijczykom poniżej 65. roku życia żyjącym z trwałą i znaczącą niepełnosprawnością, wsparcie finansowe, usługi specjalistyczne oraz informacje o formach wsparcia oferowanych przez stan Wiktoria i rząd terytorialny.

Polcare oferuje szeroki zakres usług w ramach programu NDIS, w tym:
• Koordynację projektu
• Doradztwo w wykorzystywaniu finansów programu
• Pomoc w domu i usługi wspomagające czynności życia codziennego
• Udział w zajęciach grupowych
• Pomoc w transporcie i organizację podróży

Aleksandra Waryszewska

Koordynator Programu NDIS