Szkolenie wolontariuszy

Last Updated on

W czerwcu odbyły się dwa szkolenia pt. „Communicate to facilitate the empowerment of older people”, w których wzięli udział wolontariusze odwiedzający naszych klientów w ramach Programu Wolontariatu Wizyt Przyjacielskich Opieki Środowiskowej oraz Programu Wolontariatu Opiekuńczego.

Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy wolontariuszy z zakresu komunikacji z podopiecznymi, bycia aktywnymi słuchaczami, wspierania podopiecznych w byciu niezależnymi, a także reprezentowania ich spraw. Szkolenia były wspaniałą okazją do odświeżenia wiedzy i wymiany doświadczeń między sobą, zwłaszcza że gościliśmy reprezentację z Australian Vietnamese Women’s Association Inc.

Szkolenia zorganizowane przez Ewę Kiżewski i siostrę Elżbietę Cieślarczyk z Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii zostały przygotowane przez Swinburne University, a poprowadzone przez Nadine z Mental Health Victoria.

Wolontariusze Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskiego Biura Opieki Społecznej regularnie doskonalą swoje umiejętności podczas sesji informacyjnych i szkoleń, co jest zgodne z wymogiem prawnym obowiązującym w stanie Wiktoria. Obecnie Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskie Biura Opieki Społecznej współpracuje z 60-cioma wolontariuszami, którzy z zaangażowaniem i poświęceniem odwiedzają seniorów oraz osoby przewlekle chore w ich domach oraz ośrodkach opieki.