Działacze polonijni z Melbourne uhonorowani!

W poniedziałek, 13 listopada 2023, w siedzibie działającego przy wiktoriańskiej federacji Polskiego Biura Opieki Społecznej „PolCare” w Mount Waverley miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Przedstawiciele Polonii melbourneńskiej spotkali się z delegracją Ministerstwa Edukacji i Nauki: dr. Tomaszem Rzymkowskim – Wiceministrem Edukacji i Nauki, Sekretarzem Stanu w MEiN, Pełnomocnikiem Rządu ds. rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki, Piotrem Semeniukiem – dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN i Krzysztofem Przemienieckim – radcą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MEiN. W spotkaniu uczestniczył również ambasador RP w Australii dr hab. Maciej Chmieliński, który wraz z małżonką Małgorzatą Jagas-Chmielińską odwiedzał w tym czasie z formalną wizytą stolicę Wiktorii.

Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskiego Biura Opieki Społecznej „PolCare” z gośćmi honorowymi. Od lewej: dr Sylwia Gręda-Bogusz OAM, David Babula, Bogdan Płatek, Teresa Koronczewski, Maciej Chmieliski, Helene Mialszygrosz, Andrzej Soszyński, Tomasz Rzymkowski, Piotr Semeniu, Krzysztof Przemieniecki, Mateusz Kuszner, Krystyna Gasz, Elżbieta Dziedzic, Grzegorz Machnacki, Bożena Iwanowski OAM
Prezydium i pracownicy Polskiego Biura Opieki Społecznej „PolCare” wraz z gośćmi honorowymi. Tylni rząd (od lewej): Katarzyna Mistarz, Katarzyna Kaczmarski, Marzena Wroniszewska, Barbara Rybarczyk, Małgorzata Żuchowska, konsul Andrzej Soszyński, Maciej Chcmieliński, Magdalena Delport, Mariola Brewińska, Stanisław Wojnacki, Lidia Witko, Grażyna Tyszka, Tomasz Rzymkowski, Piotr Semeniuk. Przedni rząd (od lewej): dr Edyta Różycki, Bożena Iwanowski OAM, Beata Kuc, Barbara Bailouni

Delegacja z polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki w Melbourne – posłuchaj RELACJI red. Darka Buchowieckiego na antenie radia SBS Polish

Spotkanie rozpoczęła Bożena Iwanowski OAM witając zgromadzonych gości i opowiadając po krótce ponad 70-letnią historię szkolnictwa polonijnego w Wiktorii. Przybliżyła też aktualną sytuację szkół polskich, do których uczęszcza blisko 230 uczniów w wieku szkolnym i ponad 40 osób dorosłych.

Przedstawiła także trzy z sześciu polskich szkół społecznych: szkołę im. Mikołaja Kopernika w St. Albans – najstarszą (po szkole im. Adama Mickiewicza w Perth) placówkę edukacyjną w Melbourne, świętującą w przyszłym roku jubileusz 70-lecia, która nieprzerwanie działa w tej samej lokalizacji; szkołę im. Jana Pawła II w Albion, świętującą w tym roku swoje 30-lecie, a także najmłodszą (ale i największą po wschodniej stronie Melbourne) placówkę powstałą w 2018 roku – szkołę im. Pawła E. Strzeleckiego w Endeavour Hills.

Bożena Iwanowski OAM i goście uczestniczący w wydarzeniu. W pierwszym rządzie siedzą (od prawej): Tomasz Rzymkowski, Andrzej Soszyński, Zygmunt Bieliński OAM, Krzysztof Łańcucki AM, dr Marek Kijek, Izydor Marmur OAM

Wspomniała także o działalności Działu Szkolnego wiktoriańskiej Federacji, który wraz z Polskim Towarzystwem Edukacyjnym w Wiktorii i Polskim Biurem Opieki Społecznej „PolCare” organizuje doroczne konferencje dla nauczycieli i liderów polonijnych, a wraz z Komisją Oświatową Polonii Australijskiej – międzystanowe konferencje dla kadry nauczycielskiej.

Następnie poprosiła wiceministra dr. Tomasza Rzymkowskiego o zabranie głosu i wręczenie Medali KEN oraz dyplomów uznania.

Tomasz Rzymkowski

Tomasz Rzymkowski przedstawił cele i działania Ministerstwa Edukacji i Nauki, które zajmuje się edukacją od zerówki do najwyższego szczebla kariery naukowej. Oprócz kwestii związanych z regulacją oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, MEiN angażuje się również w organizację wsparcia dla rodaków żyjących poza granicami Polski. Działania programowe Ministerstwa realizowane są przez cztery instytucje:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – insytucję wyspecjalizowaną do prowadzenia placówek oświatowych oraz wspierania placówek polonijnych, która w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia;
– powołany w 2022 roku Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – wyspecjalizowaną placówkę wspierającą wszelkie inicjatywy o charakterze oświatowym, wychowawczym wśród Polaków i Polonii na całym świecie;
Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, która od 2017 roku organizuje i finansuje programy stypendialne na polskich uczelniach wyższych (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie), a także umożliwia osobom wykształconym poza granicami Polski udział w programach badawczych i grantowych w Polsce;
Akademię Kopernikańską, powstałą w roku jubileuszu 550. urodzin Mikołaja Kopernika, której celem jest umiędzynarodowienie polskiej nauki i łączenie polskich naukowców z całego świata z polskimi i zagranicznymi insytutucjami naukowo-badawczymi. Instytucja ta prowadzi także szkołę wyższą o chrakterze szkoły doktorskiej.

Wiceminister Rzymkowski zapraszał do korzystania z szerokiej oferty programów i stypendiów organizowanych przez ww. instytucje i przekazywanie tych informacji swoim dzieciom, wnukom i prawnukom.

W swoim przemówieniu podkreślił również, że działania Ministerstwa Edukacji i Nauki na rzecz podtrzymywania polskości i rozwijania więzi w polskiej diasporze mogły być zrealizowane dzięki dobrej sytuacji gospodarczej Polski, plasującej się obecnie w dwudziestce najlepiej rozwiniętych gospodarek świata. Inwestycja w edukację w nasze dzieci i wnuki, szkolnictwo wyższe i polską naukę – podkreślał – to najlepsza inwestycja w przyszłość i rozwój Polski.

Zwracając się do osób wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej powiedział: Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby uhonorować tych z Państwa, którzy pielęgnują polskość – mowę polską, polską historię, polskie tradycje narodowe […] Bądźmy dumni z naszej narodowości, naszego pochodzenia, naszego unikalnego kodu kulturowego, który najbardziej widoczny jest na kontynencie australijskim, którego najwyższy szczyt nosi imię wybitnego polskiego bohatera narodowego – Tadeusza Kościuszki. Nie ma lepszego dowodu obecności Polaków w Australii niż ten szczyt – dodawał. Doceniamy Państwa aktywność i troskę o to, aby kolejne pokolenia Polaków pamiętały, że są Polakami, córkami i synami narodu z ponad tysiącletnią historią.

Następnie Piotr Semeniuk, dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN zaczął wyczytywać nazwiska osób odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej za promocję języka polskiego w Australii, a wiceminister Tomasz Rzymkowski i ambasador Maciej Chmieliński wręczali Medale i upominki.

Medalami Komisji Eduakcji Narodowej zostały uhonorowane następujące osoby:
Magdalena Delport koordynatorka i nauczycielka Polskiej Szkoły Sobotniej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville,
Joanna Gołębiowska – nauczycielka Polskiej Szkoły im. Tadeusza Kościuszki w South Melbourne,
Stefan Janus – działacz polonijny ZHP Podhale w Melbourne,
Beata Rawdanowicz – koordynatorka i nauczycielka Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej w Essendon,
Grażyna Walendzik – dyrektorka i nauczycielka Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Albion,
Anna Zieleniewicz – wicedyrektorka i nauczycielka Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Albion.

Dzień wcześniej, na uroczystościach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough, Medal KEN otrzymała Jolanta Styczeń – dyrektorka i nauczycielka Polskiej Szkoły im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Endeavour Hills. Laureatka Medalu była obecna również na uroczystościach w Mount Waverley i wspólnie z pozostałymi laureatami została uwieczniona na pamiątkowej fotografii.

Od lewej: Piotr Semeniuk, Tomasz Rzymkowski, Jolanta Styczeń, Beata Rawdanowicz, Magdalena Delport, Anna Zieleniewicz, Grażyna Walendzik, Joanna Gołębiowska, Stefan Janus, Maciej Chmieliński

Uroczystość wręczenia medali i dyplomów uznania w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough – relację Małgorzaty Moszczyńskiej przeczytasz TUTAJ.

Następnie wiceminister Rzymkowski wręczył indywidualne dyplomy uznania Bożenie Iwanowskiej OAM – prezesce Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii i wiceprezesce Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej, Romanowi Sawce – koordynatorowi szkół polskich przy wiktoriańskiej federacji i członkowi Community Languages School i Andrzejowi Soszyńskiemu – Honorowemu Konsulowi Generalnemu RP w Melbourne.

Bożena Iwanowski
Roman Sawko
Andrzej Soszyński

Z racji obchodzonego w tym roku jubileuszu 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uhonorował organizacje polonijne z Wiktorii i Australii za zasługi w działalności na rzecz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży. Dyplomami uznania zostali wyróżnieni:

Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej – dyplom odebrała Bożena Iwanowski OAM, wiceprezeska KOPA
Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii – dyplom odebrała prezes federacji Elżbieta Dziedzic
Polska Szkoła Sobotna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville – dyplom odebrała koordynatorka szkoły Magdalena Delport
Polska Szkoła Podstawowa i Średnia im. Jana Pawła II w Albion – dyplom odebrała dyrektorka szkoły Grażyna Walendzik
Hufiec ZHP Podhale w Melbourne – dyplom odebrała druhna Veronica Szmyd
Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne i Dom Polski „Syrena” w Rowille – dyplom odebrał prezes SPWD dr Andrzej Markiewicz
Towarzystwo Kultury Polskiej w Wiktorii – dyplom odebrał Grzegorz Machnacki
Polski Zespół Wokalno-Taneczny Łowicz” – w imieniu Zespołu dyplom odebrała Edyta Szmyd
Dominikański Polski Ośrodek Duszpasterski w Wiktorii – w imieniu o. Stanisława Ligęzy OP dyplom odebrała Anna Zieleniewicz ze szkoły polskiej w Albion
Tygodnik Polski – dyplom odebrała Wanda Kozłowski
Związek Nauczycieli Polskich w Australii – dyplom odebrała Jolanta Styczeń, reprezentująca ZNPwA w Wiktorii
Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w St. Albans – dyplom odebrał koordynator szkoły Roman Sawko
Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej w Essendon – dyplom odebrała wieloletnia koordynatorka szkoły Halina Puszkar
Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki w South Melbourne – dyplom odebrała koordynatorka szkoły Monika Krajewski
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej – dyplom odebrały Aniela Kociuba i Barbara Capewell
Centralny Polski Ośrodek Społeczno-Sportowy w Albion (Klub Polski w Albion) – dyplom odebrał prezes Ośrodka Jan Kutypa
Ośrodek Młodzieżowy „Polana” – dyplom odebrał prezes Związku Polaków w Melbourne Tomasz Bartczak
Zespół Pieśni i Tańca Polonez” – dyplom dyrektor artystyczna Zespołu Barbara Czech OAM
Polskie Sanktuarium Maryjne w Essendon – w imieniu sióstr zmartwychwstanek dyplom odebrały Beata i Klara Rawdanowicz ze szkoły polskiej w Essendon
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Wiktorii – w imieniu Towarzystwa dyplom odebrał Stefan Janus

Pozostałe organizacje polonijne i ośrodki duszpasterskie, które otrzymały dyplomy uznania:
– Polskie Towarzystwo Edukacyjne w Wiktorii

Paul Edmund Strzelecki Melbourne Polish School
– Victorian School of Languages

– Klub Piłki Nożnej „Western Eagles”
– Związek Polaków w Geelong
– Stowarzyszenie Profesjonalistów Polskich w Australii
– Ośrodek Katolicki w St Albans
– Ośrodek Katolicki w Geelong
– Teatr Prób Miniatura im. Jerzego Szaniawskiego w Melbourne
– Polska Fundacja Artystyczna

Maciej Chmieliński

Po ceremonii wręczenia Medali KEN i dyplomów głos zabrał ambasador Maciej Chmieliński. Na wstępie podziękował za zaproszenie i pogratulował wspaniałego Polskiego Festiwalu na Federation Square, w którym miał przyjemność wziąć udział. Wyraził także nadzieję na owocną współpracę z Polonią wiktoriańską, największą grupą polonijną w Australii.

Odwołując się do przykładów znanych Polaków, którzy przyczynili się do rozwoju Australii (m.in. prof. Jerzego Zubrzyckiego i prof. Lidii Morawskiej), docenił aktywność lokalnych organizacji polonijnych, zespołów folklorystycznych i szkół promujących polskość na antypodach. Kończąc, podzielił się refleksją, że według niego prawdziwymi ambasadorami Polski w Australii są właśnie członkowie polskiej społeczności, niestrudzenie pracujący na rzecz rozwoju Polonii i polskości.

Tuż przed częścią artystyczną, Elżbieta Dziedzic i Teresa Koronczewski z wiktoriańskiej federacji podziękowały panu ambasadorowi i delegacji ministerialnej za przybycie, a laureatom pogratulowały otrzymanych medali i dyplomów.

Artur Gotz

Następnie wystąpił Artur Gotz, aktor i wokalista z Polski przebywający w listopadzie na tournée po Australii i Nowej Zelandii. Artysta zaśpiewał dwie piosenki „Rodzina, ach rodzina” z repertuaru Kabaretu Starszych Panów oraz „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” z muzyką i tekstem poznańskiego barda, Grzegorza Tomczaka.

Osoby, które przyczyniły się opracowania i zorganizowania wystawy: Bożena Iwanowski OAM, Małgorzata Żuchowska i Bogdan Płatek

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i rozmowami indywidalnymi. Można były również obejrzeć wystawę „Sir Paweł Edmund Strzelecki. Traces of a researcher and traveller in Australia” przedstawiającą historię polskiego podróżnika i odkrywcy, Pawła Strzeleckiego, który w latach 1839–1843 odwiedził w celach badawczych Nową Zelandię i Australię, w tym odkrył i nazwał najwyższy szczyt Australii – Górę Kościuszki.

Justyna Tarnowska

Zdjęcie tytułowe: Uroczystość odznaczenia nauczycieli szkół polskich i działaczy polonijnych Medalami KEN. Od lewej: Piotr Semeniuk, Tomasz Rzymkowski, Jolanta Styczeń, Beata Rawdanowicz, Magdalena Delport, Anna Zieleniewicz, Grażyna Walendzik, Joanna Gołębiowska, Stefan Janus, Maciej Chmieliński. Polskie Biuro Opieki Społecznej „PolCare” w Mount Waverley, 13 listopada 2023 (fot. Bogdan Płatek)

Relacja z uroczystości wręczenia medali i dyplomów jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Justyna Tarnowska (tekst), Portal Polonii w Wiktorii (tekst), Federacji Polskich Organizaji w Wiktorii (tekst), Bogdan Płatek (zdjęcia), Dariusz Buchowiecki i Radio SBS Polish (nagranie). Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2023 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.