Notatka z zebrania zarządu FPOwW z dnia 1.08.2023

Wydarzenia polonijne, które miały miejsce w okresie od poprzedniego zebrania:

 • 18 czerwca – prezes Federacji Elżbieta Dziedzic reprezentowała FPOwW na uroczystości upamiętniającej masową deportację ludności państw nadbałtyckich na Sybir w roku 1949.
 • 29 czerwca–2 lipca Bożena Iwanowska OAM reprezentowała Federację na VI Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy, zorganizowanym w Warszawie przez Radę Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Merytoryczne obrady toczyły się w czterech blokach tematycznych:
 1. Organizacje polskie za granicą.
 2. Kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości.
 3. Młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm.
 4. Sport, turystyka, przedsiębiorczość.

Pani Iwanowska była jednym z uczestników panelu „Rola oświaty w umacnianiu wspólnoty polonijnej”, podczas którego wypracowne zostały natępujące tematy:

 1. Racjonalizacja terminów przyznawania i przekazywania dotacji.
 2. Postulat zróżnicowania formularzy wniosków dotacyjnych z uwzględnieniem warunków funkcjonowania oświaty polskiej w poszczególnych krajach.
 3. Zwiększenie dotacji na letni wypoczynek z uwzględnieniem zajęć z języka i historii Polski.
 • 8 lipca – Roman Sawko (koordynator szkół polskich) uczestniczył w konferencji dydaktycznej „Leading Effectively and Efficiently”, prowadzonej przez dr. Billa Rogersa. Konferencja ta odbyła się na Uniwersytecie RMIT a wzięli w niej udział nauczyciele szkół sobotnich języka polskiego, w tym nauczyciele z pięciu szkół działających przy Federacji.
 • 8 lipca – prezes Federacji Elżbieta Dziedzic reprezentowała organizację na wiecu organizowanym w celu upamiętnienia 500 dni inwazji Rosji na Ukrainę. Elżbieta Dziedzic była poproszona o krótkie przemówienie.
 • W dniach od 5 do 9 lipca Bożena Iwanowska OAM, jako prezes Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii, wzięła udział w Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Do Jachranki pod Warszawą przybyli z całego świata nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą oraz propagatorzy polskiej kultury. Głównym organizatorem Kongresu był Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Zaś współorganizatorami wydarzenia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program Kongresu składał się z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przeprowadzono m.in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne.

Planowane wydarzenia polonijne:

 • 13 sierpnia – Dzień Żołnierza, Essendon, Msza św. o godzinie 10 rano, złożenie kwiatów przed Pomnikiem Katyńskim oraz spotkanie (wewnątrz budynku) pod przewodnictwem kapelana SPK, ks. Tadeusza Roztworowskiego SJ;
 • 26-27 sierpnia – koncert muzyczny „Nasze Polskie Kwiaty”, Rowville i Albion;
 • 26-27 sierpnia – odpust i bazar, Essendon;
 • 27 sierpnia – upamiętnienie rocznicy bitwy pod Tobrukiem przed Shrine of Remembrance w Melbourne;
 • 2 września Bal Ojca, Dom Polski „Syrena” w Rowville;
 • 2-3 września – wizyta przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej z Wrocławia, który będzie przeprowadzał wywiady z członkami rodzin byłych żołnierzy Brygady Strzelców Karpackich i dokumentował ich historię. Informacje Bogdan Płatek (tel. 0413 266 430, e-mail: spk3mel@mail.com).

Sprawy różne:

 • Dyskusja nad planem komunikacji Federacji w środowisku polonijnym w Wiktorii, w celu zaangażowania społeczności i zachęcenia większej liczby osób do współpracy i parcypowania w organizowanych wydarzeniach.
 • Obchody 550. rocznicy urodzin M. Kopernika w Albion organizowane przez Dominikański Ośrodek Duszpasterski w Wiktorii.
 • Dalsze omówienie spraw związanych z ekspozycją wystawy „Sir Paweł Edmund Strzelecki – polski podróżnik, geograf, geolog, badacz Australii”.
 • Zapoznanie się z umową wynajmu (za symboliczną opłatą) pomieszczeń dla Federacji w budynku Polcare.

Teresa Koronczewski
Zastępca Prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii