VicForum 2022 | Relacja z wydarzenia

Na czym polega skuteczna komunikacja? Jakie wyzwania stoją obecnie przed branżą tłumaczeniową? Czy nowoczesne technologie stanowią zagrożenie dla pracy tłumaczy? Między innymi na te pytania starano się odpowiedzieć podczas 7. VicForum 2022, odbywającego się w trwającym Tygodniu różnorodności kulturowej (Cultural Diversity Week). Podobnie jak rok temu, spotkanie odbyło się online.

Plakat promujący wydarzenie (FB Polaron Langauge Services)

Tegoroczne VicForum podzielono na 5 tematycznych części.

W części oficjalnej, Aunty Diane przywitała uczestników tradycyjnym „Welcome to country”. Hon Ros Spence MP, Minister for Multicultural Affairs, oraz Craig Ondarchie MLC, Shadow Minister for Multicultural Affairs, powitali uczestników wydarzenia w imieniu wiktoriańskiego parlamentu. Podkreśli ogromne znaczenie skutecznej i dopasowanej do potrzeb odbiorców komunikacji w wielokulturowym kraju jakim jest Australia. Rozmawiać z ludźmi zamiast mówić do ludzi – to stwierdzenie pojawiło się w wypowiedzi Hon Craiga Ondarchie MLC, jak i w wielu wątkach poruszanych podczas VicForum 2022.

Mark Painting, CEO of NAATI, Vivienne Nguyen, Chairperson of Victorian Muticultural Commission oraz Aaron Hubka, CEO of Polaron, zwrócili uwagę na wyzwania, które stworzyła w ostatnich latach pandemia koronawirusa. A dotyczą one m.in: organizacji pracy zdalnej i hybrydowej, komunikacji pomiędzy instytucjami rządowymi i organizacjami a obywatelami oraz dostępności obywateli do wiarygodnych informacji.

W drugiej części, Rachel Carruthers, Head of Internationalisation & Localisation w firmie Canva, przybliżyła wizję firmy dostarczającej rozwiązania graficzne na przyjaznej użytkownikowi platformie internetowej. Aplikacja Canva wykorzystuje ponad setkę języków oraz dostarcza różnorodne szablony i wzory graficzne, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć grafiki dostosowane do specyficznych potrzeb artystycznych, biznesowych i kulturowych. Celem aplikacji jest umożliwienie każdemu tworzenia materiałów graficznych i decydowania o ostatecznym wyglądzie jego projektów, niezależnie od tego, czy korzysta z płatnej czy bezpłatnej wersji aplikacji.

Podczas dyskusji panelowej, odbywającej się w trzeciej części, rozmawiano na temat przyszłości branży tłumaczeniowej.

Mark Painting, CEO of NAATI, Emiliano Zucchi, CEO of ECCV, Prof. Anthony Pym, Translation Studies na Melbourne University, Prof. Jing Han, Director of the Institute for Australia oraz  Chinese Arts and Culture na Western Sydney University i Marcus Mazzocchi, Business Unit Manager w Polaron Language Services, kontynuowali analizę wyzwań, z którymi od jakiegoś czasu musi się mierzyć branża tłumaczeniowa. Prelegenci zwrócili uwagę na trzy główne obszary wymagające doskonalenia:

1. Ograniczona dostępność tłumaczy pisemnych i ustnych posiadających wiedzę specjalistyczną.

Australia buduje zróżnicowane kulturowo społeczeństwo już od ponad 60 lat. I jak podkreśliła Prof. Jing Hang, nigdy nie zdarzyło się, aby nie udało się znaleźć tłumacza nawet mało znanego języka. Pomimo to, niewielu tłumaczy jest również specjalistami w jakieś dziedzinie. A przecież usługi tłumaczeniowe są świadczone podczas wizyt lekarskich, rozpraw sądowych czy spraw spadkowych. Promowanie nauki języków obcych już od szkoły podstawowej, pomogłoby poszerzyć grono tłumaczy-specjalistów.

2. Zapotrzebowanie na wiele tłumaczeń w krótkim okresie czasu.

Jak pokazały chociażby dwa ostatnie lata, sytuacja na świecie zmienia się bardzo szybko. Instytucje rządowe, dbające o kwestie bezpieczeństwa obywateli i świadczące szereg usług, muszą być przygotowane na szybkie działanie. Zwłaszcza w obszarze komunikacji i dostarczania informacji dostosowanych do różnych potrzeb swoich obywateli. Informacji dostarczanych w różnych językach, również w języku migowym, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych języków obcych. A przede wszystkich informacji wiarygodnych.

Prelegenci zwrócili uwagę na kwestię dbania o jakość tłumaczenia w sytuacji, kiedy powstaje ono w bardzo krótkim czasie. Wykorzystywanie tłumaczy elektronicznych nie rozwiązuje problemu, gdyż nie są to doskonałe narzędzia i nigdy nie będą one w stanie zastąpić prawdziwego człowieka. Ludzie potrafią dostosować się do sytuacji i reagują na różne problemy natury psychologiczno-socjologicznej, które mogą wystąpić w sytuacji rozmowy czy konfrontacji. Kontakt z tłumaczem, osobisty lub video, zapewnia lepszą komunkację.

Niestety wiedza społeczeństwa na temat niedokładności aplikacji służących do tłumaczeń jest wciąż niska. Jedynie stosowana standaryzacja w branży tłumaczeniowej oraz potrzeba dostarczania tłumaczeń opracowanych przez tłumaczy akredytowanych przy NAATI, umożliwia zachowanie dobrej jakości produktów końcowych.

3. Oprogramowanie wspomające pracę tłumaczy nie jest dostosowane do zmieniających się okoliczności i nie uwzględnia zmian zachodzących w językach.

Z racji na fakt, że języki podlegają nieustannym zmianom, aplikacje tłumaczeniowe stworzone jakiś czas temu nie są w stanie sprostać współczesnym wymaganiom. Włączenie tłumaczy w proces tworzenia urządzeń i oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, umożliwiłoby dostosowanie technologii do potrzeb ludzi.

Prof. Jing Han wskazała również na specyficzne potrzeby osób głuchoniemych. Opcja wyboru w menu telewizora tłumacza migowego w swoim ojczystym języku byłaby według niej idealnym rozwiązaniem, nie wykluczającym nikogo w dostępie do bieżących informacji.

Podsumowując Mark Painting porównał zadanie tłumaczenia do projektu komunikacyjnego, gdzie poszczególne etapy wpływają wzajemnie na siebie, a wielostrona komunikacja między osobami zaangażowanymi w dany projekt jest kluczowa i równie ważna jak samo tłumaczenie.

W czwartej części VicForum 2022 zostaliśmy zabrani w świat tańca i muzyki Bollywood. Shweta Pandya opowiedziała o swojej szkole tańca „ABCD Bollywood dance school” i wraz ze swoimi uczniami zaprezentowała układ taneczny.

W ostatniej części wydarzenia, zorganizowano debatę pt. „Technologia będzie upadkiem ludzkości”. Dwie trzyosobowe drużyny walczyły na argumenty przemawiające za słusznością tezy lub będące przeciwko niej.

Ahron Young, CEO of Ticker TV, Charles Tan, Magistrate at Magistrates’ Court of Victoria, oraz Nicky Long, CEO of Expression Australia, wymienili szereg argumentów świadczących za szkodliwością nowoczesnych technologii dla życia i zdrowia człowieka. 24-godzinny dostęp do urządzeń elektronicznych i internetu. Zatarcie granicy między pracą a odpoczynkiem podczas pracy zdalnej. Zanikanie więzi międzyludzkich. Niewłaściwa percepcja ludzi w stosunku do sposobu korzystania z urządzeń elektronicznych. Niewłaściwe korzystanie ze zdobyczy technologicznych.

Dominic Carter, Director of Polaron Language Services, Sadia Ali, COVIDSafe Project Officer at City of Casey, oraz Erfan Daliri, CEO of Kind Enterprises, gloryfikowali zdobycze technologii i udowadniali, że dzięki wynalazkom i nowoczesnym technologiom ludzkość mogła się rozwijać i zdobywać rzeczy, które wcześniej były w sferze marzeń. W ostatnich czasach, rozwinięte narzędzia do komunikacji online pomogły ludziom przetrwać trudny czas pandemiczny ograniczający osobiste spotkania. Jak podkreślali, technologia sama w sobie nie jest zła – niewłaściwe może być nastawienie człowieka do technologii i niewłaściwy sposób jej używania.

Obejrzyj nagranie z VicForum 2022.

Organizatorem VicForum 2022 była firma Polaron Language Services, a głównym sponsorem organizacja National Authority for Accreditation of Interpreters and Translators (NAATI). Partnerami wydarzenia byli: Victorian Multicultural Commission, Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia, Centre for Culture, Ethnicity and Health, Multicultural Youth Advocacy Network, City of Casey, Australian Institute of Interpreters and Translators, Multicultural Communities Council of Illawarra, Nimdzi Insights oraz Myriad International Consulting Services.

Justyna Tarnowska