Wyniki konkursu „GÓRA KOŚCIUSZKI i jej odkrywca Sir Paweł Edmund Strzelecki”

Last Updated on

Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Federacja Polskich Organizacji w Nowej Poudniowej Walii, Polskie Towarzystwo Edukacyjne, Mt Kościuszko Inc, Strzelecki Heritage, Kosciuszko Heritage Incoraz POLCARE Polskie Biuro Opieki Społecznej ogłosiły dla naszych uczniów i podoopiecznych konkurs „GÓRA KOŚCIUSZKI i jej odkrywca Sir Paweł Edmund Strzelecki”. Prace konkursowe były różnorodne pod względem formy, koncepcji i sposobu przekazu informacji.

Głosowanie na prace plastyczne odbyło się poprzez polubienie poszczególnych prac na „fanpage” na Facebooku” PCCV i POLCARE. Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu plastycznego. I miejsce – Monika Kojenko, II miejsce – Dominic Nędza, III miejsce – Rassmussen Anneka i Styczeń Ania.

Wyróżnienia otrzymują: Damian Georgiou, Robert Kowalczyk, Klaudia Kozek, Taduesz Kozek, Aniela Rawdanowicz, Karol Styczeń.

Prezentacje multimadialne były na bardzo wysokim poziomie. Uczestnicy włożyli ogrom pracy i zaangażowania w ich wykonanie. Wartość merytoryczna, zgodność z tematem, zastosowanie różnorodnych form wyrazu i ogólne wrażenie estetyczne były brane przy głosowaniu. Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu multimedialnego I miejsce – Łukasz Wołkoń, II miejsce – Alex Krajewski, Philip Delport, III miejsce – Albert Rawdanowicz, Maks Stankiewicz.

Specjalne wyróżnienie dla Kingi Kozek za wersję muzyczną “180 lat” oraz wyróżnienie za zaangażowanie dla Alicia Georgiou.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA dla SENIORÓW, dla pana Jerzego Ścisłowskiego za wspaniałą muzyczną wersję “List do Adyny” oraz dla pani Marzeny Mazurek za AKT Poemat Paweł Edmund Strzelecki.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody. Podziw dla uczestników za zaangażowanie!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za uczestnictwo w Konkursie.

Joanna Gołębiowska