Konferencja LOM Australia w Ballarat

Last Updated on

W pierwszy weekend lutego, 6-7 lutego, LOM (Lokalny Ośrodek Metodyczny) Australia wraz z Fedracją Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskim Towarzystwem Edukacyjnym w Wiktorii zaprosili nauczycieli Polskich Szkół Sobotnich do udziału w konferencji metodycznej pt. „Wyzwania i kierunki rozwoju edukacji w szkole polonijnej w Australii w 2021 roku”. W konferencji wzięli także udział pracownicy biura Federacji i PolCare, dla których przygotowano specjalne prelekcje. Konferencja odbyła się w Hotelu Mercure and Convention Centre w Ballarat.

Pierwszego dnia konferencji nauczyciele wysłuchali kilku wykładów i wzięli udział w zajęciach warsztatowych. Dr Bogumiła Żongołłowicz opowiedziała o wkładzie Polaków w kulturę artystyczną Australii i zaprezentowała propozycje zajęć tematycznych do wykorzystania na lekcjach w szkole polonijnej. Bożena Iwanowska, doradca metodyczny LOM Australia, wystąpiła z prelekcją nt. „Szkoła na początku roku 2021 – informacje oraz zalecenia w obliczu pandemii COVID-19”. Magda Delport, koordynator Polskiej Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville, zaprezentowała wykład nt. „Bezpieczeństwa dzieci i dorosłych w szkole polonijnej”. Dr Piotr Kipka przygotował wykład-niespodziankę na temat teorii inteligencji Gardenera i o jej fałszywych interpretacjach.

Magda Delport podczas wykładu „Bezpieczeństwo dzieci i dorosłych w szkole polonijnej”
Uczestnicy konferencji

W dalszej części dnia dla nauczycieli zorganizowano warsztaty komputerowe z informatykiem Pawłem, który wprowadził nauczycieli w onedrive. Od tego roku Szkoły działające przy Federacji będą prowadzić dzienniki elektroniczne. Każdy nauczyciel będzie miał dostęp do materiałów w chmurze i laptop, aby móc bezbroblemowo i szybko uzupełniać dokumentację i przygotowywać się do zajęć. Wprowadzone zmiany nie tylko pozwolą oszczędzić czas, ale także środowisko.

Pierwszego dnia konferencji, pracownicy biura uczestniczyli m.in. w prelekcji „Elder abuse” poprowadzonej przez Janinę Dytman. Na zakończenie dnia, uczestnicy konferencji wzięli udział w grach i zabawach aktywizujących, które zorganizowała i poprowadziła Małgorzata Żuchowska.

Drugiego dnia konferencji nauczyciele wzięli udział w zajęciach warsztatowych pt. „Święta narodowe i przygotowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia – skąd brać inspiracje”. Warsztaty poprowadziły koordynatorki szkół: Magda Delport, Monika Krajewski i Halina Puszkar. Nauczyciele mieli również przygotowanie do zajęć w czasie pandemii – infection control oraz przedstawiony Covid Plan.

W międzyczasie, pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniu „Infection control” prowadzonym przez Marzenę Wroniszewską i Janinę Dytman, a przygotowanym przez RN (Registred Nurse) Annę Walczak.

W dalszej części dnia odbyły się zajęcia „Inspirowanie folklorem” dla wszystkich uczestników konferencji oraz podsumowanie konferencji. Ostatnim punktem programu była wspólna wycieczka do Ballarat Widlife Park.

Wydarzenie zostało zorganizowane ze środków Department of Home Affairs, Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Polskiego Biura Usług Społecznych PolCare i Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego.

JT i BI