Polcare – zarejestrowany dostawca usług NDIS

Last Updated on

Od ponad roku, Polcare przoduje w dostarczaniu usług dla osób niepełnosprawnych w ramach National Disability Insurance Scheme (NDIS).

Nasze innowacyjne działania opierają się na wsparciu i dostarczaniu wszystkich niezbędnych usług osobom niepełnosprawnym, na zrealizowanie indywidualnych celów i potrzeb, uczestnictwie w wydarzeniach społecznych oraz uzyskanie większej niezależności.

Co to jest NDIS?

National Disability Insurance Scheme (NDIS) to program, który zapewnia wsparcie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną, sensoryczną, poznawczą i psychospołeczną.

NDIS zapewnia fundusze na zaspakajanie indywidualnych potrzeb, aby osoby niepełnosprawne miały możliwość do niezależnego życia i osiągania swoich celów.

Uzyskanie dostępu do NDIS

National Disability Insurance Agency (NDIA) podejmuje decyzje dotyczące tego, czy ktoś kwalifikuje się do korzystania z NDIS. Aby otrzymać pomoc z naszego programu, musisz:

• być poniżej 65-ego roku życia,
• być obywatelką/obywatelem australijskim lub mieć status stałego mieszkańca,
• mieć stałą i potwierdzoną niepełnosprawność,

Jeśli obecnie otrzymujesz wsparcie od instytucji rządowych dla osób niepełnosprawnych, przedstawiciel NDIS skontaktuje się z Tobą, aby zaproponować dostęp do usług NDIS. Jeśli spełniasz niezbędne warunki do korzystania z usług NDIS, twoje dotychczasowe wsparcie i serwisy będą kontynuowane do momentu otrzymania zatwierdzonego planu NDIS. Należy zauważyć, że renta dla niepełnosprawnych (DSP) jest odrębna od NDIS. Jeśli już otrzymujesz DSP, nie oznacza to, że automatycznie kwalifikujesz się do NDIS. Prosimy o sprawdzenie możliwości dostępu i złożenie odpowiedniego wniosku.

Jeśli obecnie nie otrzymujesz żadnej pomocy ze strony państwa:

• skontaktuj się z Lokalnym Koordynatorem Obszaru (LAC); lokalni Koordynatorzy mogą połączyć Cię z usługami i pomocą techniczną oraz wspierać Cię w uzyskaniu dostępu do usług NDIS;
• skontaktuj się z National Disability Insurance Agency (NDIA) pod numerem 1800 800 110 i złóż podanie przez telefon lub poproś o formularz przyjęcia do programu (Access Request Form).

Korzystanie z usług NDIS

Spotkanie z Lokalnym Koordynatorem Obszaru (LAC) obejmuje assessment individualnych potrzeb i ułożenie planu NDIS. Każdy plan i fundusze są oparte na indywidualnych potrzebach.

Po potwierdzeniu planu NDIS z LAC, można zgłosić się bezpośrednio o wsparcie i wybrane usługi do Polcare, lub o pomoc przy wybieraniu dostawców usług. W przypadku pomocy przy wybieraniu dostawców usług „Support Coordination” (koordynacja usług programowych), uczestnicy muszą zgłosić wybraną organizacje bezpośrednio do LAC.

Usługi Polcare

Polcare ofreuje szeroki zakres usług dla osób niepełnosprawnych w ramach National Disability Insurance Scheme (NDIS). Usługi obejmują:

• koordynację usług programowych,
• doradztwo w wykorzystywaniu finansów programu,
• pomoc w domu i usługi wspomagające czynności życia codziennego,
• pomoc przy czynnościach osobistych,
• udział w zajęciach grupowych,
• transport.

Polcare jest zaangażowany w rozwój programu i dąży do spełnienia ciągle zmieniających się potrzeb Polsko-Australijskiej społeczności.

Wszelkie pytania na temat programu mogą być kierowane do Polcare pod numerem 03 9569 4020.

Aleksandra Waryszewska

Koordynatora programu NDIS w Polcare