Zdalne nauczanie w Polskiej Szkole Sobotniej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville

W związku z pandemią koronawirusa oraz troską o zapewnienie bezpieczeństwa naszym Uczniom, Ich Rodzinom oraz Nauczycielom, Polska Szkoła Sobotnia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rowville zdecydowała się zmienić dotychczasowy sposób prowadzenia zajęć na zdalny.

Pierwsze wirtualne lekcje rozpoczęły się 18 kwietnia i były poprzedzone konsultacjami z pedagogami oraz doskonaleniem zawodowym naszej kadry z zakresu znajmości platformy do wideokonferencji, prowadzenia spotkań oraz współpracy online.

Zdalne nauczanie uzyskało pozytywny odzew wśród szkolnej społeczności, która z radością i zaangażowaniem uczestniczy w sobotnich lekcjach. Nasze wirtualne spotkania umożliwiają nie tylko rozwój kompetencji językowych naszych uczniów poprzez interaktywne ćwiczenia, gry i zabawy, ale dają też możliwość włączenia się do wspólnych zajęć Rodzicom oraz Opiekunom dzieci.

Podczas zdalnych lekcji dbamy o zdrowie naszych podopiecznych i staramy się aby czas spędzony przed komputerem nie był jedyną formą nauki języka. Dlatego też włączyliśmy do naszych wirtualnych spotkań elementy zajęć kulinarnych, rekreacyjno-sportowych oraz muzyczno-artystycznych.

W czasach pandemii pamiętamy też o ważnych świętach narodowych, takich jak Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Z radością nagraliśmy życzenia dla naszych Rodaków oraz włączyliśmy się w przygotowanie Akademii w związku z 229 rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Fotorelacje z zajęć zamieszczane są na bieżąco w Szkolnych Biuletynach oraz na stronie Facebook: Polish Saturday School, Rowville.

Zapisy do Polskiej Szkoły Sobotniej w Rowville trwają przez cały rok. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem polishschool.rowville@gmail.com lub numerem telefonu 0467531068.

Zapraszamy do wspólnej nauki!

Magdalena Delport

Koordynatorka Szkoły