KONKURS „BYĆ POLAKIEM” – XI EDYCJA

Last Updated on

Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

Po raz jedenasty zapraszamy dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami Polski, do udziału w konkursie „Być Polakiem”.

W roku jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ Solidarność chcemy skierować Waszą uwagę na słowo solidarność, które dla Polaków znaczyło tak wiele, bo było symbolem odpowiedzialności, jedności i współpracy. Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, zmieniła się Polska. Czy warto więc mówić o solidarności między Polakami?

Jak myślicie? Napiszcie.
Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską
i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?
Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego? Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami.
Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. Chcemy byście przez Wasze polskie „okulary” spojrzeli na różnie rozumiane i odczuwane relacje solidarności między Polakami.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2020 roku na adres: bycpolakiem2020@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Konkursu znajdują się w Regulaminie na stronie http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2020/.

Na autorów wyróżnionych prac czekają wspaniałe nagrody:
przyjazd do Polski, udział w Gali w Zamku Królewskim, wycieczka „Śladami polskości”.

Powodzenia i do zobaczenia!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Jury:
Helena Miziniak, Wiceprzewodnicząca Rady Polonii Świata
Joanna Fabisiak, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Marek Machała, Koordynator Generalny

19.10.2019 r. – Inauguracja w Ambasadzie RP w Dublinie
08.03.2020 r. – Termin nadsyłania prac konkursowych
27.03.2020 r. godz. 19.00 – 29.03.2020 r. godz.13.00 – Obrady Jury Konkursu w Warszawie
24.06.2020 r. – Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy
25.06.2020 r. godz. 14.00 – Gala XI edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie
26.06.2020 r. – 30.06.2020 r. – Event. wycieczka „Szlakiem Polskości” dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie
01.07.2020 r. – Wyjazdy Laureatów i Wyróżnionych z Warszawy

Szczegóły Konkursu podajemy w załącznikach:

Informacje o Module B – dla Nauczycieli zostaną zamieszczone na stronie www.swiatnatak.pl w ciągu najbliższych dni i także rozesłane do szkół.

Organizatorami konkursu są: