Konferencja i warsztaty metodyczne dla nauczycieli i liderów polonijnych

Last Updated on

W minioną sobotę 7 września odbyła się Konferencja i warsztaty metodyczne dla nauczycieli i liderów polonijnych. Tak jak w zeszłym roku gościł nas Punhill Apartments w Dandenong.

Konferencja rozpoczęła się od wspólnej części. Uczestników powitali kolejno Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii Pan Marian Pawlik OAM oraz Konsul Generalna RP w Sydney Pani Dr Monika Kończyk. Na zakończenie części oficjalnej wszystkim uczestnikom i gościom zrobiono okolicznościowe zdjęcie. Następnie uczestniczy rozeszli się do swoich sal na warsztaty tematyczne.

Prezes Federacji Pan Marian Pawlik OAM
Konsul Generalna RP w Sydney Pani Dr Monika Kończyk

Grupa nauczycieli

Warsztaty dla nauczycieli poprowadzone zostały przez dwie metodyczki: Panią Lilianę Sosnowską – nauczycielkę w szkole ponadpodstawowej i konsultantkę ORPEG oraz Panią Magdalenę Dębowską – nauczycielkę w szkole polonijnej w Madrycie, trenera Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i doradcę Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Madrycie.

Tematem warsztatów było wprowadzanie metod aktywizujących na lekcjach języka polskiego w szkołach polonijnych. Pani Liliana zaprezentowała źródła internetowe, które można wykorzystać podczas tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych, zarówno bazę z inspiracjami, jak i gotowe szablony kart pracy dla różnych poziomów edukacyjnych. Wielu uczestników miało ze sobą laptopy lub tablety, na których mogli od razu sprawdzić potencjał poszczególnych stron internetowych i portali edukacyjnych. Pani Liliana pokazała również przykłady chmur internetowych, z których można korzystać przy tworzeniu i archiwizowaniu materiałów oraz generatory quizzów i krzyżówek.

Nasza druga prelegentka, pani Magdalena, zaprezentowała uczestnikom szeroki wybór gier edukacyjnych, które można wykonać samodzielnie w domu lub w szkole. Ciekawym pomysłem było wykonanie gier na podstawie istniejących już popularnych na rynku gier, dostosowując je jedynie do potrzeb i umiejętności uczniów. Bawiliśmy się zatem w Doble, Tabu, Trimono, Kolejkę, O czym to ja…?, Czy myślisz to samo to ja?, Kalambury czy też Plotka czy fałsz? Uczestnikom udzielił się nastrój zabawy, a każda kolejna gra pokazywała, że zabawa słowami i gramatyką może być bardziej efektywna niż wykonywanie ćwiczeń z podręcznika.

Grupa nauczycieli miała również możliwość wysłuchania informacji o edukacyjnych projektach historycznych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, które przedstawił prof. Marek Wierzbicki – historyk, instruktor harcerstwa i opiekun Przystanku Historia w Nadleśnictwie Kozienice. IPN organizuje wiele ciekawych konkursów i projektów edukacyjnych poświęconych bohaterom narodowym. Prowadzi Przystanki Historia, które edukują, bawią i integrują młode pokolenie Polaków. Tworzy multimedialne materiały edukacyjne (np. filmy i gry), które mogą być wykorzystywane w edukacji historycznej dzieci w Polsce i na całym świecie.

Grupa liderów

Liderzy polonijni wysłuchali kilku prelekcji poświęconych: rozwojowi cech liderskich (prelegent Dr Sylwia Greda-Bogusz OAM), aplikowaniu po fundusze na realizację projektów (prelegentki Marzena Wroniszewska, PCCV i Bożena Iwanowska, PCCV), znaczeniu historii w życiu społeczeństwa polonijnego (prelegent prof. Marek Wierzbicki, IPN), potencjałowi mediów społecznościowych i wykorzystaniu metody WebQuest (prelegent Liliana Sosnowska, ORPEG), projektom ODN (prelegenci Bożena Iwanowski, PCCV i Magdalena Dębowska, LOM w Madrycie, Metodyk Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”). Podczas warsztatów dla liderów stworzono również przestrzeń do wymiany doświadczeń i podzielenia się pomysłami na działania w społeczności polonijnej.

Grupa liderów
Zabawa na poznanie się z wykorzystaniem kart Dixit

Kolacja

Intensywny dzień szkoleniowy zakończyła uroczysta kolacja, która była wspaniałą okazją do włączenia się w akcję „Narodowe Czytanie” oraz świętowania sukcesów uczniów i studentów.

Na początku aktorzy Teatru Miniatura fenomenalnie przeczytali fragmenty noweli „Katarynka” Bolesława Prusa, jednej z nowel wybranych do tegorocznej edycji akcji „Narodowe Czytanie”. Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest od 2012 r. przez Kancelarię Prezydenta RP.

Aktorzy Teatru Miniatura podczas czytania fragmentów „Katarynki” B. Prusa

Następnie wręczono stypendiów dla najlepszego ucznia przyznawane przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Polskich w Australii i Federację Polskich Organizacji w Wiktorii. Wyróżnienie otrzymał uczeń 11 klasy Dominik Babula, który aktywnie działa w harcerstwie i Zespole Polonez.

Dominik Babula odbiera stypendium z rąk Prezesa Federacji Pana Mariana Pawlika i Prezesa Stowarzyszenia Profesjonalistów Polskich w Australii Pana Dr. Marka Kijka

Podczas kolacji wręczono również dyplomy dla absolwentów kursu Certyfikat III in Individual Support (Ageing, Home and Community).

Absolwenci kursu Certyfikat III in Individual Support

Organizatorem Konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli i liderów polonijnych była Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii przy wsparciu finansowym Lokalnego Ośrodka Metodycznego Australia (w ramach programów pomocowych ODN SWP), Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego w Wiktorii, Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Sydney oraz City of Greater Dandenong.

Oprac. Justyna Tarnowska