Wystawa „Freedom” 2024

Polska Fundacja Artystyczna zaprasza artystów do udziału w wystawie „Freedom” 2024. Tematem tegorocznej wystawy jest wolność… moc lub prawo jednostki do działania, mówienia lub myślenia.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Akceptowane będą wszystkie style i techniki, w tym rysunek, fotografia, malarstwo, rzeźba, prace 3D, ekranowe i technologiczne powstałe w ciągu ostatnich dwóch lat. Prace starsze nie będą akceptowane. Prace mogą być prezentowane jako ostateczna forma wyrazu artystycznego lub w formie studium, notatek wizualnych/ konspektu lub innej formy.

Wystawa prac odbędzie się w renomowanej Victorian Artists Society Gallery w Melbourne.

Harmonogram:
– ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 1 września 2024
– termin powiadomienia artystów o formalnym przyjęciu ich pracy/prac na wystawę do 18 wrześnina 2024
– termin dostarczenia prac digital do Victorian Artists Society Gallery w Melbourne 9 października 2024, do 12.00
– termin osobistego dostarczenia prac do 9 października, do godz. 12.00
– wystawa konkursowa 9–16 października 2024
– oficjalne otwarcie wystawy 12 października 2024, godz. 19.30
– termin odbioru prac po wystawie 16 października, do godz. 12.00

Warunki uczestnictwa w wystawie Freedom 2024 znajdują się na stronie internetowej organizacji.

Źródło: Anna Maciejewska
Zdjęcie tytułowe: logo wystawy Freedom 2024