XXVI Konkurs Poezji Polskich Seniorów

Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej „Polcare” już po raz dwudziesty szósty zapraszają wszystkich seniorów polskiego pochodzenia, zamieszkałych na terenie Wiktorii do wzięcia udziału w Konkursie Poezji Polskich Seniorów. Termin nadsyłania wierszy do tegorocznej edycji konkursu upływa 6 września 2024 roku.

Forma i tematyka wierszy biorących udział w Konkursie Poezji są dowolne. Wszystkie wiersze muszą być napisane w języku polskim. Korespondencję należy oznaczyć tytułem „Konkurs Poezji 2024”. Do wierszy należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, ewentualnie pseudonimem, adresem zamieszkania i numerem telefonu.

Wiersze prosimy przesyłać listownie na adres: Polish Community Care Services Inc., 7-8/14 Lionel Road, Mt Waverley VIC 3149 lub e-mailem na adres: reception@pccv.org.au

Regulamin XXVI Konkursu Poezji Polskich Seniorów:
1. Termin nadsyłania wierszy upływa 6 września 2024.
2. Do wierszy należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, ewentualnie pseudonimem, adresem zamieszkania i numerem telefonu.
3. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie trzy wiersze.
4. Forma i tematyka wierszy biorących udział w XXVI Konkursie Poezji są dowolne.
5. Wszystkie wiersze muszą być napisane w języku polskim.
6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie Karty Seniora i zamieszkanie na terenie Wiktorii. Komisja zastrzega sobie prawo do wglądu do Kart Seniora uczestników konkursu oraz do dokumentów potwierdzających adres zamieszkania na terenie Wiktorii.
7. Wszystkie nadesłane wiersze muszą być wierszami autorskimi. Wiersze, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu Poezji Polskich Seniorów nie będą dopuszczone do oceny.
8. Komisja zastrzega sobie prawo do korekty wierszy.
9. Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia poszczególnych wierszy jeżeli uzna, że wiersze mają treść obraźliwą lub dyskryminującą którąś grupę społeczną lub poszczególne osoby.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w październiku 2024 na Zjeździe Seniora w Geelong. Szczegółowe informacje zostaną podane bliżej wydarzenia.

Zachęcamy do wzięcia udział w konkursie i życzymy powodzenia.

Ewa Kizewski
Organizator Konkursu

Zdjęcie tytułowe: Maria Zangone z Pixabay