IV Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski

Jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny. Myśl o Polsce wielkiej i silnej, wolnej i niepodległej była i jest treścią mojego istnienia, urzeczywistnienie jej było i jest jedynym celem mojego życia.

Ignacy Jan Paderewski

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie organizują już po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs  „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą, a także tych najmłodszych – przedszkolaków.

Celem konkursu jest m.in.:

 • propagowanie i przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego,
 • zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, niezwykłym życiem, godną naśladowania postawą, wrażliwością estetyczną,
 • uświadomienie wagi poświęcenia i determinacji w dążeniu do odzyskania niepodległości Polski i jej utrzymaniu,
 • kształtowanie w młodzieży takich wartości, jak wolność i patriotyzm,
 • rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki kompozytora i dostrzeżenie jej ponadczasowych wartości artystycznych.

Tegoroczna edycja konkursu oferuje pięć kategorii, spośród których historycy, miłośnicy gry na instrumentach, śpiewacy, wokaliści, a także wszyscy uczniowie artystycznie uzdolnieni będą mieli możliwość rozbudzenia swoich zainteresowań, a także poznania złożonej i wszechstronnej postaci – Mistrza, Tytana pracy, podwójnego Bohatera: sztuki i ojczyzny.

Kategorie w ramach konkursu:

 • Kategoria „Historyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • Kategoria „Muzyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • Kategoria „Wokalista” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • Kategoria „Kreator sztuki” – dla przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych,
 • Kategoria „Cyfrowe sztuki wizualne” – dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram konkursu:

 • Ogłoszenie konkursu – 27 grudnia 2023 r. 
 • Termin zgłoszeń do 31 stycznia 2024 r.
 • Ogłoszenie wyników II etapu – do 27 maja 2024 r. (nie dotyczy kategorii: Muzyk i Wokalista).
 • Ogłoszenie ostatecznych wyników – I połowa czerwca 2024 r.

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.
Formularz zgłoszeniowy do konkursu wypełnisz TUTAJ.
Zał. 1 – Obowiązek informacyjny RODO pobierzesz TUTAJ.
Zał. 2 – Wykaz literatury pobierzesz TUTAJ.

Źródło: https://paderewski.wko.com.pl/?lang=pl
Zdjęcie tytułowe: grafika promująca konkurs