Zakończenie kursu dla opiekunów osób starszych

18 kwietnia br. zakończył się kurs Certificate III in Individual Support (HACC & Ageing Support) organizowany przez BRITE Institute (Registered Training Organisation) i Polskie Biuro Opieki Społecznej – PolCare. W kursie wzięło udział siedmiu studentów, którzy przez rok zgłębiali zagadnienia związane z opieką nad osobami starszymi mieszkającymi w swoich własnych domach, jak i przebywającymi w domach opieki. Oprócz zagadnień z psychologii, socjologii i organizacji pracy opiekuna, wiele miejsca poświęcono na rozwijanie wiedzy z zakresu anatomii, demencji oraz prawa australijskiego z obszaru świadczenia usług opieki osobom starszym. Każdy z 13 unitów zawierał część teoretyczną i praktyczną oraz kończył się zestawem kilkudziesięciu pytań opisowych, które trzeba było sprawozdać trenerowi do oceny.


Zajęcia praktyczne w BRITE Institute – praca z manekinem

Zajęcia praktyczne w BRITE Institute – nauka golenia na balonach

Zajęcia praktyczne w BRITE Institute – nauka golenia na balonach
Zajęcia praktyczne w BRITE Institute – nauka golenia na koledze z grupy

Studenci kursu wzięli udział w szkoleniu BHP z obsługi urządzeń rehabilitacyjnych oraz kursie pierwszej pomocy. Ponadto byli regularnie zaangażowani w zajęcia Social Support Group (SSG) w Oakleigh i Rowville. W trakcie kursu zdobywali także pierwsze doświadczenia w pracy klientami, pomagając im w samodzielnym funkcjonowaniu, w tym w robieniu zakupów, zawiezieniu do lekarza, porządkach w domu i ogrodzie, czy też dbaniu o higienę osobistą.

Zajęcia w SSG w Oakleigh

Zajęcia w SSG w Oakleigh
Wycieczka SSG Sport (Rowville) do Olindy

Rok to niby niewiele, ale przez ten krótki czas zdobyliśmy solidne podstawy do tego by być opiekunami osób starszych i wspierać seniorów, nie tylko z polskiej społeczności, ale także z innych społeczności etnicznych (certyfikat uprawnia do świadczenia usług w językach polskim i angielskim). W tym miejscu chcielibyśmy podziękować zespołom BRITE Institute i PolCare za organizację kursu, a trenerce – Janinie Dytman, za profesjonalizm i wsparcie.

Podczas zajęć lekcyjnych w PCCS w Oakleigh

Oprac. Justyna Tarnowska