Tydzień Różnorodności Kulturowej 16-24.03.2019

Last Updated on

Tydzień Różnorodności Kulturowej (Cultural Diversity Week) to największe wielokulturowe święto w Victorii, w którym odbywa się szereg małych (lokalnych) i większych (metropolitalnych) festiwali oraz wydarzeń.

Tydzień Różnorodności Kulturowej jest organizowane przez Victorian Multicultural Commission, przy wsparciu rządu wiktoriańskiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Wiktorii do świętowania naszej różnorodności kulturowej.

Tydzień Różnorodności Kulturowej odbywa się co roku w marcu, w związku z obchodami Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Eliminacji Dyskryminacji Rasowej i Harmonii w dniu 21 marca.

Tematem przewodnim tegorocznego Tygodnia Różnorodności Kulturowej jest „Dumni z przynależności – Twoja generacja Twoje historie”.

W 2019 roku odbędzie się 17. Edycja Tygodnia Różnorodności Kulturowej. Zbiegając się z Dniem Narodów Zjednoczonych na Dzień Eliminacji Dyskryminacji Rasowej i Harmonii, który odbywa się co roku w dniu 21 marca, Tydzień Różnorodności Kulturowej to fantastyczny sposób na świętowanie codziennej różnorodności mieszkańców Wiktorii i zastanowienie się nad tym, co daje nam poczucie przynależności do naszej wielokulturowej społeczności. Już dziś zaznacz sobie te daty w kalendarzu i wybierz wydarzenia, w których chciałbyś wziąć udział. Niech będzie nas jak najwięcej!

Różnorodność w Wiktorii

Od kiedy pierwsi ludzie zamieszkali tereny obecnej Wiktorii, kulturowa różnorodność wciąż ewoluowała i kształtowała naszą tożsamość.

Pomimo tego, że wiele ludów pozostawało w ciągłym kontakcie z ziemią, kolejne fale przybyszów z całego świata dodawało jakiś nowy, na początku obcy, element do kultury.

Dziś prawie połowa mieszkańców Wiktorii urodziła się za granicą lub ma przynajmniej jednego rodzica urodzonego za granicą. Pochodzimy z 200 krajów, mówimy w ponad 260 językach i wyznajemy ponad 130 różnych religii. Wiktoria jest uważana za jedno z najlepiej prosperujących społeczeństw wielokulturowych na świecie.

Wielokulturowość jest częścią tożsamości mieszkańców Wiktorii, ich charakteru i stylu życia. Nasza wielokulturowa historia jest częścią tego, kim jesteśmy jako Wiktoriańczycy.

Odkrywanie naszego wspólnego człowieczeństwa

Chociaż możemy mieć różne kultury, kiedy dzielimy się historiami, znajdujemy zawsze coś co nas łączy.

Victorian Multicultural Commission widzi potęgę ludzkości każdego dnia – nawet podczas spotkań z mieszkańcami, w których ludzie z różnych kultur spotykają się i łączą poprzez wspólne wartości i doświadczenia.

Tylko poprzez zrozumienie naszych podobieństw odkrywamy ludzkość, którą dzielimy, a historia integracji zaczyna się rozwijać. W trakcie tego procesu dowiadujemy się, że ludzie, o których myślimy, nie są podobni do nas, bo w rzeczywistości są to po prostu ludzie, tacy jak my.

Dzień Harmonii

Dzień Harmonii (Harmony Day) to szczególne święto, którego celem jest świętowanie różnorodność Australii, opartej na integracji i niezmierzonym wkładzie migrantów do naszej społeczności.

Dzień Harmonii polega na okazaniu szacunku wszystkim Australijczykom, niezależnie od ich kulturowego lub językowego pochodzenia. Wszystko po to by świętować nie tylko to co nas różni, ale także to co nas łączy – wartości wspólne dla wszystkich Australijczyków.

Od 1999 roku w ośrodkach opieki nad dziećmi, szkołach, grupach narodowościowych, kościołach, przedsiębiorstwach, federalnych i stanowych instytucjach oraz lokalnych agencjach rządowych w całej Australii odbyło się ponad 70 000 wydarzeń związanych z Dniem Harmonii.

Wydarzenia:

1. Festiwal filmowy

Victorian Multicultural Commission zachęca filmowców do wzięcia udziału w trzecim festiwalu filmowym, którego tematem przednim jest „Uczyńmy wielokulturowość ponownie wielką”.

Wysiłki na rzecz promowania różnorodności kulturowej i integracji społecznej są od pewnego czasu zagrożone, a strach przez odmiennością kulturową jest obecny w różnych częściach świata. Aby zmniejszyć strach przed odmiennością kulturową, Victorian Multicultural Commission (VMC) zaprasza do tworzenia filmów ukazujących pozytywną stronę różnorodności kulturowej oraz potencjalne przeszkody na drodze ku integracji.

Krótkie urywki filmów zostaną pokazane na VMC Film Festival w Teatrze Capitol w czwartek 23 maja 2019 r., gdzie zostaną również ogłoszeni zwycięzcy festiwalu.

2. Uroczysta kolacja u Premiera

Wielce oczekiwanym wydarzeniem każdego Tygodnia Różnorodności Kulturowej jest uroczysta kolacja u Premiera (Gala Dinner Premier), która oficjalnie rozpoczyna obchody Tygodnia Różnorodności Kulturowej. Ważnym punktem kolacji są występy artystyczne prezentujące wielokulturowość poszczególnych grup narodowościowych mieszkających w Wiktorii. Podczas takich występów posłuchać tradycyjnej i nowoczesnej muzyki oraz zobaczyć różnorodne tańce.

Gospodarzem uroczystej kolacji jest Pan Premier Daniel Andrews. Tegoroczna kolacja odbędzie się w sobotę 16 marca w Melbourne Convention and Exhibition Centre. W wydarzeniu weźmie udział około 1400 gości.

3. Festiwal Victorian Multicultural Commission

W sobotę 23 marca 2019 r. Wielokulturowy Festiwal Wiktorii obchodzić będzie swoje 17-lecie. Festiwal VMC prezentuje bogate i wciąż żywe tradycje kulturalne naszego stanu podczas jednodniowego ogólnodostępnego wydarzenia odbywającego się na Placu Federacji (Federation Square). Muzyka na żywo, występy taneczne, jedzenie i sztuka spodobają się widzom w każdym wieku.

Tego samego dnia, po zakończeniu Wielokulturowego Festiwalu Wiktorii, odbędzie się wydarzenie o nazwie Fale Kultury (Culture Waves). Zabierze nas ono w nocną podróż muzyczną wraz z najbardziej cenionymi młodymi artystami z Wiktorii. To wydarzenie przeznaczone jest nie tylko dla młodych widzów, ale także dla każdego młodego duchem, którego interesuje wpływ różnorodnych kultur na lokalną scenę muzyczną.