Konkurs Międzypokoleniowy 2020 „GÓRA KOŚCIUSZKI i jej odkrywca Sir Paweł Edmund Strzelecki”

Last Updated on

Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza do udziału w Konkursie Międzypokoleniowym 2020 „GÓRA KOŚCIUSZKI i jej odkrywca Sir Paweł Edmund Strzelecki”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół polskich w Australii oraz klientów z wszystkich programów prowadzonych przez Federację
Polskich Organizacji w Wiktorii i Polskie Biuro Usług Społecznych PolCare, a także seniorów polskiego pochodzenia mieszkających w Wiktorii/Australii.

Poniżej załączamy regulamin konkursu i kartę zgłoszenia.