Rozdanie dyplomów dla Maturzystów 2019

Last Updated on

Rok 2020 jest szczególny, bo wszystkie tegoroczne imprezy musiały przybrać inny – wymiar wirtualny, albo zostały przesunięte na bliżej nieokreślony termin ze względu na pandemię Koronawirusa.

Tak stało się także z naszym cyklicznym spotkaniem z absolwentami egzaminu maturalnego z języka polskiego na uroczystości rozdania dyplomów Konsula Generalnego RP dla maturzystów 2019. Spotkanie miało odbyć się na początku kwietnia, a zostało przełożone na później.

We wrześniu zdecydowaliśmy, że spotkanie ostatecznie zorganizujemy na zoomie. I tak, 26 września o godzinie 7.30 wieczorem, przed ekranami odbyła się uroczystość rozdania dyplomów Konsula Generalnego dla maturzystów z języka polskiego, którzy zdali egzamin w roku 2019.

Na początku, koordynatorka Działu Szkolnego Federacji, Pani Bożena Iwanowska, powitała wszystkich. W spotkaniu wzięli udział wyjątkowi goście:

  • Konsul Generalna RP w Sydney – Dr Monika Kończyk
  • Honorowy Konsul Genneralny RP w Melbourne – Dr Zbigniew Jerzy Łuk-Kozika OAM
  • Prezeska Federacji – Elżbieta Dziedzic
  • Vice-Prezes i Honorowy Sekretarz Federacji – Dr Sylwia Gręda-Bogusz OAM
  • Członek Prezydium Federacji, Przedstawiciel Board Community Languages Victoria – Roman Sawko
  • Asystent Kierownika VSL – Lidia Gruszka
  • Nauczycielki klas maturalnych – Bożena Kalinowska z VSL Dandenong High i Maria Lednik z University High
  • Rodzice i uczniowie klasy maturalnej 2019

Następnie przemówiła Prezes Federacji Elżbieta Dziedzic:

Witam wszystkich dzisiaj obecnych: panią Konsul Generalną dr Monikę Kończyk, Honorowego Konsula Generalnego Dr Zbigniewa Łuk-Kozikę, członków Prezydium Federacji, Rodziców i Was drodzy maturzyści.
Pragnę Wam gorąco pogrtulować zdanej ubiegłym w roku matury.
W czasie, gdy Wasi australijscy koledzy mieli czas wolny od nauki, Wy uczyliście się języka polskiego, uczęszczaliście do sobotnich szkół polskich….
Wasz sukces jest powodem do dumy dla Waszych rodziców, nauczycieli, dla całej społeczności polskiej zamieszkałej w Australii. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu pozostaniecie związani z Polonią w Wiktorii.
Raz jeszcze gratuluję Uczniom i Rodzicom.

Konsul Generalna Dr Monika Kończyk gratulując maturzystom podkreśliła, jak ważna jest to dla nich sprawa – albowiem znajomośś języka otwiera im drzwi do Polski, ale i nie tylko. Serdecznie, słowami wieszcza zakończyła swoją wypowiedź.

Następnie, Pani Bożena Kalinowska zaprezentowała uczniów swojej klasy: Michała Olak, Kubę Paczkowskiego, Victorię Pierzchałę, Ewę Płuciennik i Sylwię Styczeń. Życzyła im sukcesów oraz podziękowała im za współpracę. Podkresliła, że Ewa Płuciennik otrzymała nagrodę ministra za bardzo wysokie wyniki na maturze.

Potem, Pani Maria Lednik przedstawiła swoich uczniów: Amelię Mancewicz, Claire Gruntowicz, Nadię Pietrzak, Dominika Rawdanowicza, Adama Filipczaka i Emilię Stawiarski. Najlepiej zdał i znalazł się w tzw. „top students” Dominik Rawdanowicz.

W imieniu absolwentów podziękowanie złożyła Ewa Płuciennik – nauczycielom za pracę, rodzicom za pomoc, Pani Konsul za zasponsorowanie imprezy i dyplomy oraz Federacji za zorganizowanie spotkania.

Kolejnym punktem był mini koncert w wykonaniu Dominika Rawdanowicza na trąbce z akompaniamentem Klary Rawdanowicz. Koncert wypadł super i Dominik otrzymał wirtualne brawa.

Po tym koncercie nastąpiło pożegnanie Honorowego Konsula Generalnego w Melbourne, Dr Zbigniewa Łuk-Kozika, po 25 latach pracy. Dla Niego, ta wirtualna impreza była ostatnim wydarzeniem, w którym wziął udział jako Konsul. Bożena Iwanowska przypomniała, że Konsul był zawsze życzliwie nastawiaony dla młodzieży i uczestniczył we wszystkich imprezach z maturzystami, Akademiach 3-Majowych oraz był wszędzie tam, gdzie wymagała tego potrzeba. W imieniu Federacji podziękowała także Dr Sylwia Gręda-Bogusz. Nie obeszło się bez wzruszeń, szczególnie w takiej sytuacji.

Honorowy Konsul podziękował serdecznie i pogratulował młodzieży tego dużego osiągnięcia. Przygotował dla absolwentów albumy, które razem z dyplomami i polskimi gadżetami otrzymają wszyscy maturzyści. Przesyłki albo zostaną wysłane pocztą albo będzie można je odebrać osobiście z Biura Federacji.

Na zakończenie części oficjalnej porozmawialismy z maturzystami o tym jak sobie radzimy ze zdalnym nauczaniem, a także z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Na zakończenie części oficjalnej porozmawialismy z maturzystami o tym jak sobie radzimy ze zdalnym nauczaniem, a także z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Myślę, że wszyscy uczestnicy spotkania byli zadowoleni, że mogliśmy się spotkać i uczcić sukcesy polskiej młodzieży.

BI